Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Συγκρότηση Ομάδας Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων συστάθηκε  Ομάδα Εργασίας για Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων, με αντικείμενο την Ταυτοποίηση των στοιχείων των ακινήτων και τις αντικειμενικές αξίες.

Απόφαση συγκρότησης ΟΔΕ.

Παρουσίαση του Προγράμματος Αγορά

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση για τη συγκρότηση διαρκούς επιτροπής με αντικείμενο την προετοιασία των απαιτούμενων ενεργειών στο Open Government Partnership


Το Open Government Partnership είναι μια παγκόσμια προσπάθεια για να γίνουν οι κυβερνήσεις πιο διαφανείς και αποτελεσματικές μέσα από θεσμούς που ενδυναμώνουν τους πολίτες. Είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία που αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση τη διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.
Το Open Government Partnership ξεκίνησε τυπικά να λειτουργεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 όταν οι κυβερνήσεις των 8 ιδρυτικών χωρών (Βραζιλία, Ινδονησία, Μεξικό, Νορβηγία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες) προσυπέγραψαν τη διακήρυξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και ανακοίνωσαν τα σχέδια δράσης των χωρών τους. Περισσότερες πληροφορίες για το Open Government Partnership στην ιστοσελίδα http://www.opengovpartnership.org/.
Η Ελλάδα προσεκλήθη και συμμετείχε από τον περασμένο Ιούλιο σε σχετική προπαρασκευαστική συνάντηση. Επίσης έχει ήδη αποστείλει επιστολή με την οποία εκφράζει την πρόθεσή της να συμμετέχει επίσημα στο Open Government Partnership. Η συμμετοχή της χώρας μας στο OGP συνεπάγεται την υποχρέωση να υποβάλουμε ένα σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση το οποίο πρέπει να διαμορφώσουμε μέσα από ευρεία διαβούλευση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς επίσης και τη δέσμευση για ανεξάρτητες αναφορές για την πρόοδο που θα συντελείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης. Η χώρα μας έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της ανοικτής διακυβέρνησης μέσα από το πρόγραμμα Διαύγεια, την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση αλλά και άλλες λιγότερο γνωστές δράσεις (Δείτε περισσότερα στο http://ogp.opengov.gr )
Για την υλοποίηση των παραπάνω θα συγκροτηθεί διαρκής επιτροπή με αντικείμενο την προετοιμασία, το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την συμμετοχή της Ελλάδας στο Open Government Partnership καθώς και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Παρουσίαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ - 2η συνάντηση συντονιστικής ΟΔΕ

Στις 14/12/2011 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η 2η συνάντηση συντονιστικής ΟΔΕ Διαύγεια. Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πρόγραμμα Αγορά στα μέλη της ΟΔΕ.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: 3η Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

[update]Ενημέρωση για τον οδικό χάρτη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Το egovplan.gr είναι το δημόσιο σημείο ενημέρωσης για τις εργασίες υποστήριξης του Νόμου για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καθώς και σημείο συνεργασίας και διάχυσης της γνώσης για τα μέλη των ΟΔΕΗΛ. 

Παράλληλα λειτουργεί ο δικτυακός τόπος τεκμηρίωσης https://sites.google.com/site/egovroadmap/ που έχει συνδέσμους προς τη τελευταία έκδοση του οδικού χάρτη, τη σύνοψη, τις βραχυπρόθεσμες δράσεις ανά Υπουργείο καθώς και σε σχετικά Υποδείγματα /Φόρμες (ΗΔΦ1 για τα συστήματα και ΗΔΦ2 για τις δράσεις). Επίσης στην σελίδα ενημέρωσης egovplan.gr έχει αναρτηθεί ενημερωτικό υλικό που αφορά τις ΟΔΕΗΛ ανά Υπουργείο και στις ενέργειες προετοιμασίας (http://www.egovplan.gr/?page_id=37 ).


Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Open Data Hackathon

Ένα χρόνο μετά το GeoDataCamp 2010, τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης σταδιακά ανοίγουν. Συνεισφέραμε με ιδέες και εφαρμογές. Προσπαθήσαμε να δείξουμε το δρόμο στη δημόσια διοίκηση με παραδείγματα και απλές λύσεις. Οι προτάσεις μας σταδιακά γίνονται πράξεις, όμως είμαστε μόνο στην αρχή!
Θέλουμε και μπορούμε να έχουμε περισσότερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, ελεύθερη για όλους.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Ενημερωτική Ημερίδα σε Υπουργεία

Στις 27 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ενημερωτική Ημερίδα στα πλαίσια του έργου Ηλεκτρονικο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στην ημερίδα αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλα τα Υπουργεία.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

going local, η ευρυζωνικότητα προϋπόθεση για την ανάπτυξηΑντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή της δράσης digitalgreece2020 διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο των Τοπικών Επισκέψεων ΙΙ – για την Ψηφιακή Ατζέντα των εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης «Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσων Επικοινωνίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής την κα. RICHARDS Megan (INFSO) με θέμα «Ευρυζωνικότητα και Ανάπτυξη» & «Στρατηγικές Ψηφιακής Ανάπτυξης»  βασικό συμπέρασμα που  προέκυψε είναι, ότι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η διάθεση ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων με τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν και έργα υποδομών με τη χρήση  “project bonds”.  Η αποδοχή της πρότασης "Project Bond Initiative" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να ολοκληρωθεί το  καλοκαίρι του 2012
Σχετικοί σύνδεσμοι :
Παρουσιάσεις συνάντησης εργασίας 21/11Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγορά

Στις 14-16-18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ένος νέος κύκλος σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων. Στις 3 αυτές μέρες, υπήρχαν 3 παραλληλα τμήματα και οι συμμετέχοντες ήταν υπάλληλοι της ΓΓΕ, του ΓΓΔΕ, του Υπουργείου Πολιτισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τελος του Υπουργείου ΑΝάπτυξης και Ναυτιλίας.

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση για τις δράσεις την Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ως ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λειτουργούμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού από τον Οκτώβριο του 2009. Οι δράσεις που υλοποιούμε στηρίζονται κυρίως σε υπάρχουσες υποδομές και ανθρωπινό δυναμικό, αφορούν την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση και σε προτάσεις πολιτικής στον τομέα των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με αναπτυξιακό όφελος. Έως σήμερα έχουμε συμβάλει στον άμεσο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων που υποστηρίζουν την ανοιχτή διακυβέρνηση, όπως το http://www.opengov.gr, την Διαύγεια( http://diavgeia.gov.gr/), την υποστήριξη εφαρμογής του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση(http://egovplan.gr/ ), την απογραφή (http://apografi.gov.gr/statistics), τα ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα (http://geodata.gov.gr/), την ανοιχτή δημόσια διοίκηση(http://openpad.gov.gr/), το http://ogp.opengov.gr/, κλπ, και με προτάσεις πολιτικής όπου μας ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

2ος κύκλος Εκπαιδεύσεων στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγορά

 Στις 03-09 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων. Το σεμινάριο είναι τριήμερο.  Στις 3 αυτές μέρες, υπήρχαν 3 παραλληλα τμήματα και οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του, του Υπουργείου Αμύνης   και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του..

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Συγκρότηση Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Εργου για το πρόγραμμα Δι@υγεια


Στις 8/11/11 υπογράφηκε από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ευσταθία Μπεργελέ, η απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος Δι@υγεια.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση με ΑΔΑ: 45Β8Χ-Υ7Ξ εδώ.

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Συμμετοχή στην Άσκηση Πανόπτης 2011


Τον Μάιου του 2011 προσκληθήκαμε για την συμμετοχή μας στην άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2011 η οποία διεξήχθη μεταξύ Δευτέρας 31 Οκτωβρίου και Παρασκευής 4 Νοεμβρίου
Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή:
α. Των διαδικασιών λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
β. Των τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων κυβερνοάμυνας των συμμετεχόντων Κρατών-Μελών.
γ. Των ικανοτήτων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων κυβερνοάμυνας του Δημοσίου τομέα.
Στην άσκηση συμμετήχαν φορείς του Δημοσίου, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κρατικές Υπηρεσίας Ασφαλείας καθώς και οι ιδιωτικοί πάροχοι Διαδικτύου της χώρας οι οποίοι διαχειρίζονται το σύνολο του δικτύου της χώρας.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

1η Εκπαίδευση στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγορά


Στις 02-08 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων. Το σεμινάριο είναι τριήμερο.  Στις 3 αυτές μέρες, υπήρχαν 3 παραλληλα τμήματα και οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του, του Υπουργείου Εξωτερικών   και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του..

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων

Πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με τους υπεύθυνους για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.  Στην συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε αναλυτικά το σύστημα Αγορά και τι πεδία κρατάει , και ταυτόχρονα είδαμε και τα πεδία που περιγράφουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιοΠαρατηρήσαμε ότι υπάρχει πλήρη συμβατότητα στα στοιχεία των δύο συστημάτων.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Διήμερο Σεμινάριο στα μέλη της ΟΔΕ του Αγορά

Στις 16-17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο στα μέλη της ΟΔΕ του Αγορά. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάστηκαν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το πρόγραμμα, καθώς και τα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα που υποστηρίζει το Έργο.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Πραγματοποίηση Ημερίδας eHealthforum στις 13/10

Στις 13 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη ημερίδα εργασίας του ehealthforum.gov.gr στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 196, στους Αμπελόκηπους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο απο εδώ: http://ehealthforum.gov.gr/2011/10/04/297/

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: 2η Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα.

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Διαβούλευση ehealthforum.gov.gr : «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης-Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ΟΠΣΥ»

Καλούνται τα μέλη του ehealthforum.gov.gr καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στην υπο διαβούλευση πρότυπη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης-Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ΟΠΣΥ»

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2011.

Διαβάστε την διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ: http://ehealthforum.gov.gr/sla/

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Διαχείριση μεγάλης κλίμακας δεδομένων και εξόρυξη γνώσης

Εισηγούμαστε την αξιοποίηση υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή της ολοκλήρωσης και διαχείρισης μεγάλης κλίμακας δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα με έμφαση στην δια-λειτουργικότητα, την ορθότητα των δεδομένων και την εξόρυξη γνώσης για την στήριξη αποφάσεων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο.  Η συνεισφορά θα αφορά επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων (data mining) για περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας ετερογενών συνόλων δεδομένων από διαφορετικές υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...1. Εισαγωγή
Τα δύο τελευταία χρόνια η κεντρική κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση αναπτύσσουν μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην ευρύτερη ατζέντα και φιλοσοφία της ανοικτής διακυβέρνησης. Η ανοικτή διακυβέρνηση ήταν η πρωτοβουλία που έδωσε από τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ένα νέο στίγμα άσκησης δημόσιας εξουσίας και διαμόρφωσης πολιτικής. Θεμελιώδεις έννοιες και πρακτικές της ανοικτής διακυβέρνησης είναι η διαφάνεια, η συμμετοχή, η διαβούλευση, η λογοδοσία καθώς επίσης και η δεδομενοκεντρική διοίκηση. Αυτές οι έννοιες, και κυρίως οι πρακτικές που τις συνοδεύουν, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με παραδοσιακές αντιλήψεις διακυβέρνησης. Βρίσκονται στον αντίποδα του συγκεντρωτικού, πελατειακού και αδιαφανούς μοντέλου διακυβέρνησης. Αντί της αντίληψης “Διακυβέρνηση για τους πολίτες” προτάσσουν εκείνη της “Διακυβέρνησης ΜΕ τους πολίτες”.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Κατάθεση εκπαιδευτικού πακέτου στο ΕΚΔΔΑ για το Πρόγραμμα Αγορά

Ένα μέρος του έργου του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί και η εκπαίδευση των προς ένταξη Φορέων. Η εκπαίδευση των προς ένταξη φορέων πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με τις διαδικασίες που αυτό ορίζει.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Στατιστικά Εξέλιξης Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

Τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την  έως σήμερα καταγραφή δεν δίνουν την πλήρη εικόνα, βασική προϋπόθεση είναι να επιβεβαιωθούν από όλες τις διευθύνσεις προσωπικού τα στοιχεία της απογραφής και να απογραφούν οι εργαζόμενοι ΝΠΙΔ.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοτικά τέλη - ΔΕΗ

Με αφορμή τη συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ και τη συλλογή προτάσεων/δράσεων, εντόπισα μια δράση που οργάνωσε ο Δήμος Ζακύνθου σε συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία για την επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών των σπιτιών και τον ορθό υπολογισμό των δημοτικών τελών.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε πριν μερικές ημέρες: http://www.imerazante.gr/2011/09/16/31421

Συνοπτικα τα αποτελέσματα:
α. Ο Δήμος έχει 33Κ ρολόγια ΔΕΗ. Διαπιστώθηκαν ~5Κ ρολόγια που αντιστοιχούσαν σε *μηδεν* τετραγωνικά.
β. Με μεθόδους τηλεπισκόπησης και μετρήσεις στο πεδίο προέκυψε πως τα πραγματικά τετραγωνικά είναι 12εκ από 3,4εκ (με καταφανείς περιπτώσεις απάτης)
γ. Τα ετήσια έσοδα του Δήμου είναι 3,5 εκ ευρώ. Χωρίς μείωση των δημοτικών τελών και με τα σωστά τετραγωνικά, τα έσοδα από 3,5 εκ ευρώ διαμορφώνονται στα 14εκ ευρώ.
δ. Το έργο κόστισε ~100Κ και ολοκληρώθηκε σε 5 μήνες. Μια αντίστοιχη δράση σε εθνικό επίπεδο θα απέφερε άυξηση των εσόδων από τα δημοτικά τέλη x2 (με παράλληλη μείωση τους και αποκατάσταση της κοινωνικής δικαισυνης) ή x4 (χωρίς μείωσή τους) [1]. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για το πως θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλη τη χώρα εξαρτώνται από την ετοιμότητα των αντίστοιχων φορέων [2].

Αντίστοιχες δράσεις έχουν γίνει στα Χανιά (Δ. Πλατανιά, Γεωργιούπολης). Σε αντίθεση πάντως με το Δ. Ζακύνθου όπου δημοσιεύτηκαν τα αποτέλεσματα και προχώρησαν στη διόρθωση των τετραγωνικών, δεν έχει γίνει κάποια επόμενη ενέργεια. Η πλειοψηφία των προβλημάτων εντοπίζεται σε βίλες, οικοδομικά διαμερίσματα & ξενοδοχεία των οποίων οι κατασκευαστές έχουν ισχυρούς δεσμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς είναι προφανές πως είναι προτιμητέα τα μειωμένα έσοδα, χρέη & δάνεια, ακόμη και αύξηση των δημοτικών τελών...


[1] Οι υπολογισμοί είναι εξαιρετικά αδρείς λόγω διαφορών στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (π.χ. ξενοδοχεία/παραθεριστική κατοικία, αγροτικά κτίσματα, δημοτικά τέλη). Ενδεικτικά λοιπόν, στη χώρα υπάρχουν ~7,5εκ οικιακοί καταναλωτές (στοιχεία 2009). Για τα έσοδα από δημοτικά τέλη δεν έχουμε στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία της Ζακύνθου για όλη τη χώρα διαμορφώνονται στα 795εκ ευρώ. Θεωρώντας αντίστοιχα ποστοστά λαθών στα τετραγωνικά μέτρα, τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη μπορούν να ανέλθουν σε 1,59δις - 3,18 δις.

[2] Για την επέκταση της δράσης υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:
1. ΥΠΕΚΑ και Ν. 3843/2010 (Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων)
- Τηρείται πλήρης φάκελος από τους μηχανικούς για κάθε οικοδομική άδεια που εκδίδεται μετά την 1/1/2011. Ωστόσο, με ΠΔ δύναται να επεκτείνεται και σε υφιστάμενα κτίρια.
- Η ταυτότητα του κτιρίου (φάκελος) που τηρείται από τους μηχανικούς περιλαμβάνει σχέδια (άρα μπορούν να υπολογιστούν τα τετραγωνικά). Όμως στον ορισμό του Ηλεκτρονικού Μητρώου αναφέρονται μόνο τα στοιχεία μηχανικών, εκτελόντες/κυρίοι έργου, video και πιστοποιητικά ελέγχου πληρότητας. Η γραμμογράφηση των πεδίων και ο τύπος της ψηφιακής πληροφορίας που θα τηρείται είναι άγνωστος (καθορίζεται με ΠΔ).
- Πρέπει να γίνει διασταύρωση με τα δεδομένα της ΓΓΠΣ

2. Δήμοι της χώρας
- Είναι κατεξοχήν αρμοδιότητά τους, ωστόσο υπάρχει έντονο θέμα τοπικών συμφερόντων που εξαρχής έχει οδηγήσει στη λανθασμένη καταγραφή και αποστολή στη ΔΕΗ των τετραγωνικών μέτρων. Ωστόσο, η δράση θα μπορούσε να ξεκινήσει για 5-10 επιλεγμένους Δήμους και να επεκταθεί στη συνέχεια.
- Η δράση μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, μέσω της είσπραξης των αυξημένων δημοτικών τελών.

3. Κτηματολόγιο Α.Ε. (στο πλαίσιο της κτηματογράφησης) - Η Κτηματολόγιο τηρεί μόνο γεωτεμάχια και όχι κτίσματα. Δεδομένων των υφιστάμενων καθυστερήσεων στο έργο της κτηματογράφησης, η εκτέλεση της δράσης από την Κτηματολόγιο είναι ανεδαφική.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Πρόταση ελεύθερης διάθεσης των ορθοεικόνων της χώρας

Οι ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο με σκοπό την ψηφιοποίησή τους και την παραγωγή χαρτών και λοιπών χαρτογραφικών προϊόντων, μόνο εάν πληρείται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:
 • Η παραγωγή των χαρτών πραγματοποιείται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.
 • ·Τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται με άδεια Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 ή Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 ή Open DataBase License, ή άλλη ισοδύναμη με τις προηγούμενες άδειες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κοινότητα του OpenStreetMap με σκοπό την ψηφιοποίησή τους και την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων για την Ελλάδα.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Δεδομένα για το οδικό δίκτυο της χώρας

Υφιστάμενη κατάσταση

Το οδικό δίκτυο της χώρας (γεωμετρία οδών, ονομασία και αριθμοδότηση οδών) δεν τηρείται επίκαιρο από κανέναν φορέα της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης. Κάθε δημόσια αρχή που επιθυμεί να εκτελέσει ένα έργο ή μια υπηρεσία που απαιτεί πληροφορίες του οδικού δικτύου υποχρεούται:
 • Είτε να προμηθεύεται το οδικό δίκτυο της χώρας από ιδιώτες και αποκλειστικά για δική της χρήση, με αποτέλεσμα πολλές παράλληλες και επικαλυπτόμενες προμήθειες μηδενικής προστιθέμενης αξίας (αγοράζουμε την ίδια πληροφορία συνέχεια)
 • Είτε να προμηθεύεται ετήσια δικαιώματα από ιδιώτες για τη χρήση του οδικού δικτύου, με τα ίδια αποτελέσματα και την επιπλέον ετήσια επιβάρυνση των δημοσίων αρχών
 • Είτε να χρησιμοποιεί παράνομα πληροφορία από το διαδίκτυο (π.χ. Google Maps), που στην καλύτερη περίπτωση οδηγεί σε ασύμβατα γεωχωρικά δεδομένα (η Google δεν τηρεί επίσημη πληροφορία και δεν επικαιροποιεί το οδικό δίκτυο με την ίδια συχνότητα για όλες τις περιοχές της Ελλάδας)
 • Είτε δεν προμηθεύεται την αναγκαία πληροφορία (έλλειψη πόρων) με αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση έργων, την καθυστέρηση εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και προβλήματα στη λειτουργία της ίδιας της δημόσιας αρχής.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση στη ΓΓΕ για το Αγορά με συνεργαζόμενους Φορείς

Στις 25/08/2011 πραγματοποιήθηκε συναντηση στη ΓΓΕ στην οποία συμμετείχαν ο κ. Οικονομίδης από τη ΓΕ Δημοσιων Έργων και 2 συνεργάτες του, ο κ. Κάτσικας από τη ΓΓ Επικοινωνιων,2 υπάλληλοι από το Υπουργείο Οικονομικών από το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και τη Δνση Τομέων Παραγωγής καθώς και εκπρόσωπος από την ΟΔΕ Διαύγειας.

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Καινοτόμα εργαστήρια για διαβούλευση & διαφάνεια


Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια σειρά από καινοτόμα εργαστήρια για θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια, η διαφθορά και η δημόσια διαβούλευση. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έλληνες και ξένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες μαζί με στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών, η εξεύρεση συναινετικών προτάσεων, πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.

Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Ενίσχυση της διαφάνειας-Καταπολέμηση της διαφθοράς που περιέχει μεταξύ άλλων:
- Φαινόμενα διαφθοράς στην ελληνική πραγματικότητα
- Αξιολόγηση δομών και δράσεων
- Καλές πρακτικές και διεθνή εμπειρία
- Συμπεράσματα και σχέδιο εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων και δράσεων
Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Καινοτομίες στη διαβούλευση: Η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων που περιέχει μεταξύ άλλων:
- Υφιστάμενη κατάσταση-opengov
- Ενεργοποίηση των πολιτών και διεύρυνση της συμμετοχής τους
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαβούλευσης
- Προτάσεις για δημιουργία πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Διαβούλευση επι των Υφιστάμενων Αγορανομικών Διατάξεων

Δημιουργήθηκε ειδικός ιστοχώρος για τη φιλοξενία της διαβούλευσης του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επι των Υφιστάμενων Αγορανομικών Διατάξεων.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για να καλύψει ειδικά αυτή τη διαβούλευση η οποία αποτελείται απο 29 Κεφάλαια και συνολικά 363 Άρθρα. 

Δείτε τον ειδικά διαμορφωμένο ιστοχώρο εδώ: http://www.opengov.gr/ypoian/ac/ 

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Παρουσίαση του eHealthForum «Τelecom Strategies \ Digital Health Care: 3η Ετήσια συνάντηση για τις υποδομές και τις ψηφιακές υπηρεσίες στην ηλεκτρονικ

Στις 27 Ιουλίου 2011 έγινε παρουσίαση του eHealthForum στην 3η Ετήσια συνάντηση του «Τelecom Strategies \ Digital Health Care» για τις υποδομές και τις ψηφιακές υπηρεσίες στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Πληροφορίες για την ημερίδα καθώς και η παρούσιαση είναι διαθέσιμα απο εδώ: http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=15708&ct=9&la=1

Δείτε την παρουσίαση εδώ


Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Έκδοση και Διαχείριση ΚΥΑ - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα- Φάση Β΄Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων


Β Φάση - Business Analysis - Τ νx3

A. Εισαγωγή

Η παρούσα πρόταση προδιαγράφει την επιχειρησιακή λειτουργία (business analysis) του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), όπως διαμορφώνεται στην Φάση Β΄ της εφαρμογής του. Η Φάση Β’  επεκτείνει την λύση που προτάθηκε για την Φάση Α’ του συστήματος. Η υφιστάμενη κατάσταση έκδοσης και υπογραφής των ΚΥΑ καταγράφεται στην πρόταση της Φάσης Α’ οπότε και δεν επαναλαμβάνεται εδώ.


Β. Διαχείριση και έκδοση ΚΥΑ μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος

Στη Φάση Α’ του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ προβλέπεται η τροποποίηση της διαδικασίας σε επίπεδο Υπουργών και η διακίνηση του σχεδίου γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η ψηφιακή υπογραφή των Υπουργών στο τελικό Σχέδιο ΚΥΑ. Η υφιστάμενη διαδικασία σχολιασμού του σχεδίου ΚΥΑ εντός των Υπουργείων (κατακόρυφη διαδρομή) από τα στελέχη των υπηρεσιών μέχρι το γραφείο του Υπουργού, παραμένει ως έχει.

Συνοπτικά, η Φάση Α΄ προβλέπει:

 1. Η κατακόρυφη διαδικασία εντός του Υπουργείου γίνεται με έντυπα (έγγραφα) μέχρι το επίπεδο του Υπουργού.
 2. Το Γραφείο του Υπουργού μετατρέπει το έγγραφο σχέδιο ΚΥΑ σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω σάρωσης.
 3. Το σχέδιο προωθείται ηλεκτρονικά στα συνυπογράφοντα Υπουργεία και τυπώνεται για να ακολουθήσει την κατακόρυφη έντυπη διαδικασία.
 4. Όταν το σχέδιο οριστικοποιηθεί, υπογράφεται ψηφιακά από τους Υπουργούς και προωθείται για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Η επικοινωνία σε επίπεδο Υπουργών γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Στη Φάση Β΄ η επεξεργασία του σχεδίου της ΚΥΑ από τα στελέχη του κάθε εμπλεκόμενου Υπουργείου και η επικοινωνία του μεταξύ των υπουργείων γίνεται εξ΄ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας. Εισάγουμε τη διαδικασία Τ νx3, όπου Τ υποδηλώνει οριζόντια και κατακόρυφη ψηφιοποιημένη διαδικασία, ν τον αριθμό των Υπουργείων που συμμετέχουν στην έκδοση της ΚΥΑ και το 3 τα τρία επίπεδα εντός κάθε Υπουργείου ως εξής:

 1. Επίπεδο εισηγητών  και επίπεδο Υπηρεσιακών θέσεων ευθύνης (Τμηματάρχης, Δ/ντης, Γενικός Δ/ντης), υπηρεσιακό επίπεδο
 2. Επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Επίπεδο Γραφείου Υπουργού.


Β1. Περιγραφή της διαδικασίας

Στο σύστημα αποκτούν πρόσβαση οι εισηγητές σχεδίου ΚΥΑ των Υπουργείων, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα ή το Γραφείο του Υπουργού και οι οποίοι συνθέτουν ένα αρχικό έγγραφο με το σχέδιο ΚΥΑ. Ορίζουμε το σχέδιο αυτό ως Σχέδιο ΚΥΑ 1. Το Σχέδιο ΚΥΑ 1 δημιουργείται στο ηλεκτρονικό συνεργατικό σύστημα διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ, στο οποίο η πρόσβαση είναι εφικτή με τα απαραίτητα πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης σε επίπεδο φυσικών προσώπων.

Παράλληλα, στο Σχέδιο ΚΥΑ 1 έχουν πρόσβαση οι υπηρεσιακοί με θέσεις ευθύνης των Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι εισηγητές. Το σύνολο των υπηρεσιακών στελεχών έχει τη δυνατότητα να κάνει παρατηρήσεις και σχόλια πάνω στο Σχέδιο ΚΥΑ ταυτόχρονα, όπως επίσης και να επεξεργαστεί το περιεχόμενό του. Όταν γίνεται κάποια αλλαγή στο κείμενο, αποστέλλεται με email σχετική ειδοποίηση σε όλα τα στελέχη που έχουν πρόσβαση. Για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών των υπουργείων απαιτείται όλα τα στελέχη να αποδεχτούν το περιεχόμενο του σχεδίου. H αποδοχή γίνεται με σχετική σήμανση (flag) που μπορεί το κάθε στέλεχος να τοποθετήσει επί του σχεδίου. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις του κάθε στελέχους αποτυπώνονται στο σχέδιο με το ονοματεπώνυμό του, καθώς το κάθε στέλεχος έχει πρόσβαση με πιστοποίηση. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος t1 (ενδεικτικά 15 ημέρες).

Μόλις γίνει η αποδοχή του σχεδίου από τα υπηρεσιακά στελέχη, οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς λαμβάνουν ειδοποίηση σχετικά με την εισήγηση που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ. Μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική διαβούλευση με όμοιο τρόπο και στη συνέχεια σε αποδοχή και υπογραφή του Σχεδίου ΚΥΑ. Στη διαδικασία διαβούλευσης των Γενικών Γραμματέων επιλύονται τυχόν διαφωνίες που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών. Στο στάδιο αυτό τα υπηρεσιακά στελέχη δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω αλλαγές. Σημειώνεται ότι στο επίπεδο των Γενικών Γραμματέων παρέχεται χρόνος t2 (ενδεικτικά 10 ημέρες) ώστε να υπογραφεί ψηφιακά το Σχέδιο ΚΥΑ.

Όταν οι Γενικοί Γραμματείς συμφωνήσουν στο περιεχόμενο του Σχεδίου ΚΥΑ, προχωρούν στην αποδοχή με ψηφιακή υπογραφή και το Σχέδιο ΚΥΑ προωθείται στο επίπεδο των Υπουργών. Οι Υπουργοί λαμβάνουν ειδοποίηση σχετικά με το Σχέδιο ΚΥΑ που βρίσκεται στο σύστημα και απαιτεί την υπογραφή τους. Οι Υπουργοί μπορούν να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο του σχεδίου της ΚΥΑ πριν το υπογράψουν, κατά τη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αφού το Σχέδιο ΚΥΑ γίνει αποδεκτό από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς και έτσι παράγεται από το σύστημα το Τελικό Σχέδιο ΚΥΑ. Το Τελικό Σχέδιο ΚΥΑ υπογράφεται ψηφιακά από τους Υπουργούς και οδηγείται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η διαδικασία παρουσιάζεται σχηματικά με το παρακάτω διάγραμμα.


Στο σχεδιάγραμμα με μπλε απόχρωση παρουσιάζεται η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών των υπουργείων που συμμετέχουν στην διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ. Η διαδικασία αυτή διαρκεί χρόνο t1. Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος ή με την αποδοχή του σχεδίου από όλα τα στελέχη (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο), το Σχέδιο ΚΥΑ μεταβαίνει στη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, η οποία  παρουσιάζεται με πράσινο χρώμα. Η διαδικασία αυτή διαρκεί χρόνο t2. Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος ή με την αποδοχή του σχεδίου από όλους τους Γενικούς Γραμματείς (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο), το έγγραφο προωθείται στους Υπουργούς για διαβούλευση και υπογραφή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή της εισήγησης από τους Υπουργούς και την παραγωγή του αντίστοιχου εγγράφου, εντός χρόνου t3. Σε επίπεδο Υπουργών, η εκπνοή του χρόνου t3 δεν μπορεί να σημαίνει και την υπογραφή της ΚΥΑ, αλλά θα παράγει ειδοποίηση, η οποία θα ενημερώνει τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς (Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης κοκ).

Η καινοτομία στη διαδικασία είναι το σχήμα παράλληλης επεξεργασίας στο επίπεδο των υπηρεσιακών Τ νx3, η οποία δύναται να πραγματοποιείται συνδυάζοντας τεχνολογικά συνεργατικό σύστημα διαμόρφωσης του Σχεδίου ΚΥΑ και σύστημα αυθεντικοποίησης.

Β2. Συνολική παρακολούθηση ΚΥΑ και στατιστικά

Το σύστημα διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ θα διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών δεδομένων για την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης των διαδικασιών. Κάθε Υπουργός θα μπορεί μέσα από ειδικό περιβάλλον (dashboard) να βλέπει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΚΥΑ στις οποίες συμμετέχει. Επίσης, θα μπορεί να βλέπει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση των διαδικασιών έκδοσης των ΚΥΑ στις οποίες έχει συμμετάσχει στο παρελθόν.

Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα σε χρήστες με εκτεταμένα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα (π.χ. Γραφείο Πρωθυπουργού) να παρακολουθεί την απόδοση των διαδικασιών διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ και να αναγνωρίζονται τα αδύναμα σημεία τους με σκοπό την επίλυση πιθανών εμποδίων και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών.  


Β3. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικά, η λύση θα αποτελεί μια πλήρως διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

α. Το υποσύστημα συγγραφής της ΚΥΑ (οδηγό τύπου wizard)
β. Το υποσύστημα διαβούλευσης
γ. Το υποσύστημα παρακολούθησης και στατιστικών
δ. Το υποσύστημα αυθεντικοποίησης
ε. Το υποσύστημα ανάρτησης και διακίνησης των υπογεγραμμένων εγγράφων (το οποίο θα μεταφερθεί από την Φάση Α)

Η υλοποίηση μπορεί να προσεγγιστεί  με ένα επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή εγγράφων το οποίο θα παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σκοπού.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων Α φάσηΗλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Έκδοσης Κοινών Υπουργικών ΑποφάσεωνΑ. Αποτύπωση Παρούσας Κατάστασης

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθείται για την δημιουργία, υπογραφή και έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ). Στην διαδικασία έκδοσης ΚΥΑ συμμετέχουν το επισπεύδον υπουργείο καθώς επίσης και τα συνυπογράφοντα υπουργεία όπως αυτά καθορίζονται από το περιεχόμενο του εκάστοτε νόμου.

Αρχικά, ένα φυσικό πρόσωπο από το επισπεύδον υπουργείο, αναλαμβάνει τον ρόλο του εισηγητή. Αφού συντάξει το κείμενο της ΚΥΑ, την υπογράφει και την προωθεί στον προϊστάμενό του. Ο προϊστάμενος εξετάζει τα περιεχόμενα του εγγράφου. Στην περίπτωση που υπάρξουν σχόλια, παρατηρήσεις ή/και αλλαγές, το έγγραφο επιστρέφεται στον εισηγητή για διόρθωση. Μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων, το έγγραφο αποστέλλεται υπογεγραμμένο πάλι στον προϊστάμενο. Αν ο προϊστάμενος συμφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, το υπογράφει και με την σειρά του το προωθεί στον ανώτερό του. Ακολουθώντας αυτή την διαδικασία, το έγγραφο με τις υπογραφές των υπεύθυνων υπαλλήλων του επισπεύδοντος υπουργείου καταλήγει στον υπουργό.
Ο υπουργός, εφόσον συμφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου Το υπογράφει και το προωθεί στους υπουργούς των συνυπογραφόντων υπουργείων.

Οι υπουργοί που συνυπογράφουν την ΚΥΑ εξετάζουν με τη βοήθεια των υπηρεσιών τους το κείμενο της ΚΥΑ. Μέσα από την επισκόπηση αυτή του εγγράφου στο εκάστοτε υπουργείο προκύπτει ένα σύνολο σχολίων και διορθώσεων ακολουθούμενα από τις υπογραφές των προσώπων που προέβησαν στο σχολιασμό.

Στην περίπτωση που ο Υπουργός που συνυπογράφει την ΚΥΑ έχει σοβαρές παρατηρήσεις ή διορθώσεις επί του κειμένου, τότε επιστρέφεται στον επισπεύδοντα Υπουργό ανυπόγραφο με τα σχόλια, ο εισηγητής ενσωματώνει εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επισπεύδοντος Υπουργού τα σχόλια και στη συνέχεια επαναπροωθείται το σχέδιο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαφωνιών, μπορεί να γίνει τηλεφωνική συνεννόηση σε επίπεδο Υπουργών ή υπηρεσιακών για την επίλυση του προβλήματος. Επίσης, συνηθίζεται, για σύνθετα θέματα, να δημιουργείται ομάδα εργασίας η οποία επεξεργάζεται το κείμενο.

Στην τελική φάση, το έγγραφο συνοδευόμενο από τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις υπογραφές των υπευθύνων, υπογράφεται από τον υπουργό και αποστέλλεται στον υπουργό του επισπεύδοντος υπουργείου. Αυτός με την σειρά του προωθεί το έγγραφο μαζί με τις παρατηρήσεις και τις υπογραφές, το οποίο ονομάζεται σχέδιο της ΚΥΑ, στον εισηγητή της ΚΥΑ. Ο εισηγητής συντάσσει ένα κείμενο το οποίο αποτελείται από την αρχική έκδοση ενσωματώνοντας τα σχόλια που απέστειλαν τα συνυπογράφοντα υπουργεία, το τελικό σχέδιο ΚΥΑ.

Στο τελικό αυτό κείμενο του εισηγητή επισυνάπτεται το αρχικό σχέδιο της ΚΥΑ, που περιλαμβάνει τα σχόλια και τις υπογραφές όσων συμμετείχαν στην διαδικασία δημιουργίας της ΚΥΑ.

Ξεκινά ένας δεύτερος γύρος εντός του Υπουργείου καθώς και μεταξύ Υπουργών. Αυτή τη φορά, κάθε Υπουργός υπογράφει το σχέδιο ΚΥΑ και προωθείται στον επόμενο Υπουργό για υπογραφή. Είναι ο 2ος κύκλος των τελικών υπογραφών.

Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται διαγραμματικά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

Στο παραπάνω διάγραμμα με μπλε βέλη παρουσιάζεται η ροή του αρχικού σχεδίου της ΚΥΑ. Το αρχικό αυτό σχέδιο συσσωρεύει τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συνυπογραφόντων υπουργείων. Όταν το στάδιο αυτό, το στάδιο της διαβούλευσης, ολοκληρωθεί, στην συνέχεια το τελικό σχέδιο, το οποίο αναπαρίσταται με τα κόκκινα βέλη, υπογράφεται από τους αντίστοιχους υπουργούς. Αυτό ολοκληρώνει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, το στάδιο της υπογραφής. Όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την συλλογή όλων των υπογραφών και την αποστολή του υπογεγραμμένου σχεδίου στον εισηγητή.
Τέλος, το έγγραφο της ΚΥΑ βγαίνει σε αντίγραφα τα οποία προωθούνται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται διαγραμματικά και στο παράδειγμα του παρακάτω σχεδιαγράμματος.


Στο σενάριο που περιγράφεται στο παραπάνω σχήμα, το Υπουργείο Α, μέσω του εισηγητή συντάσσει το αρχικό κείμενο της ΚΥΑ. Τα μπλε βελάκια περιγράφουν το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν διορθώσεις από τους προϊσταμένους του εισηγητή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι και προφορική (συνεννόηση). Τα μαύρα βέλη παρουσιάζουν την αποστολή του υπογεγραμμένου από τον επισπεύδον υπουργό σχεδίου ΚΥΑ προς τα συνυπογράφοντα υπουργεία. Εκεί, όπως περιγράφεται και από τα αντίστοιχα μπλε βέλη, το έγγραφο εξετάζεται και επισυνάπτονται σε αυτό παρατηρήσεις και σχόλια. Τελικά, το σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών και των σχολίων, επιστρέφεται στο επισπεύδον υπουργείο, όπως διαγραμματικά παρουσιάζεται από τα κόκκινα βέλη.


Β. Διαχείριση και Έκδοση ΚΥΑ μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος

Η διαδικασία έκδοσης και διαχείρισης ΚΥΑ, όπως αυτή εκτελείται σήμερα και παρουσιάζεται παραπάνω, στηρίζεται στην διακίνηση και υπογραφή χαρτιού, κάτι που δημιουργεί προβλήματα παρακολούθησης της διαδικασίας και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, τα βασικά σημεία καθυστέρησης υπογραφής των ΚΥΑ είναι στο επίπεδο Υπουργών και όχι στο επίπεδο των υπηρεσιακών.

Μέσω της χρήσης μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δύναται να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των υπουργείων καθώς και οι διαδικασίες που εκτελούνται από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία.

Στο πρώτο στάδιο της εγκατάστασης και χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Φάση Α’), οι διαδικασίες υπογραφής του σχεδίου από τους υπουργούς και η αποστολή του υπογεγραμμένου εγγράφου στα αντίστοιχα υπουργεία, θα αντικατασταθούν από ηλεκτρονικά μέσα. Στη φάση αυτή, οι εσωτερικές διαδικασίες του κάθε υπουργείου θα εκτελούνται όπως και σήμερα. Οι διαδικασίες αυτές της αντικατασταθούν από αντίστοιχες ηλεκτρονικές διαδικασίες κατά την ολοκλήρωση της Φάσης Β’. Η δεύτερη αυτή φάση θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε αντίστοιχη εισήγηση.

Μετά την ολοκλήρωσης της Φάσης Α’, η διαδικασία έκδοσης και διαχείρισης ΚΥΑ θα γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Ο εισηγητής θα συνθέτει το αρχικό σχέδιο της απόφασης με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και σήμερα. Όταν το έντυπο έγγραφο φτάσει στον υπουργό, αυτός θα μετατρέπει το έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή και θα το εισάγει στο σύστημα. Με την εισαγωγή του εγγράφου στο σύστημα, θα ενσωματώνονται σε αυτό με ηλεκτρονικό τρόπο κάποια επιπλέον στοιχεία (μεταδεδομένα), όπως:

- η ώρα και η ημερομηνία εισαγωγής του εγγράφου στο σύστημα
- ο νόμος και το θεσμικό πλαίσιο με βάση τον οποίο δημιουργήθηκε η ΚΥΑ
- τα συμμετέχοντα υπουργεία
- ο άξονας πολιτικής

Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος θα αποστέλλεται ειδοποίηση στους υπουργούς των συμμετεχόντων υπουργείων για το σχέδιο ΚΥΑ που τους έχει αποσταλεί και είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα. Η ειδοποίηση θα γίνεται σειριακά και με βάση τη σειρά προτεραιότητας του κάθε Υπουργού, αφού ο αμέσως προηγούμενος ολοκληρώσει την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ενήμεροι οτι “κυκλοφορεί” ΚΥΑ με συναρμοδιότητά τους και ότι θα τους σταλεί μετά το πέρας της επεξεργασίας από τον προηγούμενο Υπουργό.

Οι υπουργοί αφού εκτυπώσουν το σχέδιο, ακολουθούν την ίδια διαδικασία με σήμερα για την εξέτασή του και την επισύναψη παρατηρήσεων και σχολίων. Στο τέλος αυτής της εσωτερικής, για το εκάστοτε υπουργείο διαδικασίας, ο αντίστοιχος υπουργός εισάγει το νέο κείμενο που περιέχει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα. Κατά την εισαγωγή του εγγράφου στο σύστημα, επισυνάπτονται σε αυτό κάποια επιπλέον στοιχεία:

- η ώρα και η ημερομηνία εισαγωγής του εγγράφου στο σύστημα
- η σύνδεση με το αρχικό έγγραφο που είχε αποσταλεί από το επισπεύδον υπουργείο

Η διαδικασία απάντησης των συμμετεχόντων υπουργείων πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του χρόνου άπρακτης ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση, η έλλειψη ή καθυστέρηση απάντησης θα συνεπάγεται την συμφωνία του υπουργείου#.

Σε περίπτωση που στο συναρμόδιο Υπουργείο υπάρχει διαφωνία επί του κειμένου ακολουθείται εσωτερική διαβούλευση και εάν ο επισπεύδον Υπουργός συμφωνήσει, ο εισηγητής επαναπροωθεί νέο σχέδιο προς επεξεργασία. Επομένως το σύστημα δίνει τη δυνατότητα της απόρριψης του σχεδίου. Σημειώνεται οτι το σύστημα θα παρακολουθεί ενιαία όλες τις διαδικασίες για μια ΚΥΑ, και την περίπτωση των απορρίψεων ενός σχεδίου.

Τέλος, αφού ο επισπεύδον υπουργός λάβει τις απαντήσεις από τα συμμετέχοντα υπουργεία, μέσω του συστήματος, προωθεί τα έγγραφα στον εισηγητή. Ο εισηγητής με την σειρά του, ακολουθώντας την υπάρχουσα διαδικασία, δημιουργεί το τελικό κείμενο, το τελικό σχέδιο, και το αποστέλει στον επισπεύδον υπουργό για υπογραφή. Αφού εισάγει το τελικό σχέδιο στο σύστημα, ο υπουργός το υπογράφει ηλεκτρονικά και το προωθεί στους συνυπογράφωντες υπουργούς προς υπογραφή.  Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπογραφών, το τελικό σχέδιο με όλες τις υπογραφές των συμμετεχόντων υπουργών είναι διαθέσιμο στον επισπεύδοντα υπουργό. Αυτός με την σειρά του το προωθεί στον εισηγητή, ο οποίος το αποστέλλει στο τυπογραφείο του κράτους.

Η υπηρεσία του κάθε Υπουργού θα πρέπει εντός 15 ημερών να αποστέλλει ταχυδρομικά στον εισηγητή ακριβές αντίγραφο του έντυπου εγγράφου σχεδίου ΚΥΑ με τα σχόλια και τις υπογραφές των υπηρεσιακών. Ο εισηγητής αποθηκεύει στο αρχείο του τα έντυπα, μαζί με τον φάκελο της ΚΥΑ.

Η νέα αυτή διαδικασία παρουσιάζεται και σχηματικά με το παράδειγμα του παρακάτω σχεδιαγράμματος.Γ. Τεχνική Περιγραφή


Για την υλοποίηση της τεχνικής περιγραφής της φάσης Α η προσέγγιση που προτείνεται είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος ως σύστημα ανάρτησης και παρακολούθησης εγγράφου. Σε πληροφοριακό επίπεδο η τεχνική περιγραφή μπορεί χωριστεί σε 2 βασικές κατηγορίες. Τις διεργασίες που αφορούν την υπογραφή των εγγράφων και τις διεργασίες που αφορούν την παρακολούθηση της διαδικασίας με δυνατότητα εισαγωγής μεταδεδομένων.

Για την πρώτη κατηγορία η λύση δύναται να υλοποιηθεί με την σάρωση των εγγράφων όπως αυτά έχουν προκύψει μετά την επιβεβαίωση της τελικής μορφής τους από τον αρμόδιο υπουργό και ανάρτησης τους στην διαδικτυακή εφαρμογή. Κατά την ανάρτησή τους, πέραν του αρχείου η ανάρτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με μεταδεδομένα που θα βοηθούν την παρακολούθηση της πορείας της ΚΥΑ.

Στην συνέχεια ο συνυπογράφων υπουργός θα εισέρχεται στο σύστημα όπου θα βλέπει τις ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί και τον αφορούν. Θα παραλαμβάνει το αναρτημένο κείμενο το οποίο θα εκτυπώνει και θα διακινεί εσωτερικά στον φορέα του για αλλαγές και σχόλια. Το κείμενο θα επιστρέφει σε αυτόν στην τελική του μορφή για επιβεβεβαίωση. σε φυσικό επίπεδο. Στην συνέχεια θα σαρώνει το κείμενο με την φυσική υπογραφή, θα το υπογράφει ψηφιακά και στην συνέχεια θα αναρτά το τελικό κείμενο στην διαδικτυακή εφαρμογή.

Το τελικό κείμενο θα παραλαμβάνεται για καθαρογραφή από τον επισπεύδων υπουργό και θα παράγεται το τελικό καθαρογραμμένο κείμενο της ΚΥΑ Το κείμενο θα μετατρέπεται σε PDF μέσω ειδικής εφαμρογής και θα υπογράφεται ψηφιακά τόσο από τον επισπεύδον όσο και από τον συνυπογράφοντα. Η διαδικασία θα είναι ότι ο επισπεύδων θα το υπογράφει ψηφιακά, θα αναρτά το ψηφιακά υπογεγραμμένο στην κεντρική εφαρμογή. Εν συνεχεία ο συνυπογράφων θα παραλαμβάνει από την κεντρική εφαρμογή το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο , θα το υπογράφει ψηφιακά με ειδική εφαρμογή και θα αναρτά το τελικό έγγραφο στην κεντρική εφαρμογή. Το τελικό κείμενο με τις 2 ψηφιακές υπογραφές θα είναι και το μοναδικό υπογεγραμμένο έγγραφο της ΚΥΑ το οποίο θα χρησιμοποιείται για κάθε χρήση. .Στο σημείο αυτό το έγγραφο αυτό θα υπογράφεται ψηφιακά με πολλαπλές υπογραφές και από τους 2 υπουργούς και θα αποθηκεύεται στο επισπεύδον υπουργείο ή σε άλλο κεντρικό σημείο.

Αντίγραφα με το σύνολο των φυσικών υπογραφών θα διατηρεί με ευθύνη του το κάθε υπουργείο στον δικό του χώρο και τα αντίγραφα αυτά θα αποστέλλονται στην στο επισπεύδον υπουργείο εντός 15 ημερών για την ενσωμάτωσή τους στον φάκελο της ΚΥΑ ή όπου αλλού αποθηκεύονται με ισχύον καθεστώς.

Με βάση τα παραπάνω η τεχνική περιγραφή έχει τα ακόλουθα στοιχεία
i. Την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων
ii. Το λογισμικό και το υλικό για την επεξεργασία, την σάρωση και την ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων

Κεντρική εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων

Η εφαρμογή διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα
i.i. Την εφαρμογή ανάρτησης
Στο υποσύστημα αυτό θα γίνεται η ανάρτηση τόσο των σαρωμένων προσχεδίων όσο και των καθαρογραμμένων ψηφιακά υπογραγραμμένων  ΚΥΑ
i.ii Την εφαρμογή προβολής  
Το υποσύστημα αυτό θα λειτουργεί σαν εποπτικός πίνακας για κάθε υπουργείο (Dashboard) με ενημέρωση για τις ΚΥΑ που το αφορούν καθώς και για αυτές που έχει υπογράψει. Συνολική εικόνα και στατιστικά στοχεία  θα παρέχονται σε αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών (πχ Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος, Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης) . Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα αρθρωτής προσθήκης (modular) εφαρμογών ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ακόμα μελλοντικά και μέσω μυνημάτων κινητής τηλεφωνίας ( SMS Gateway). Έτσι θα διασφαλίζεται η ενημέρωση για την πορεία των ΚΥΑ τόσο για τους ενδιαφερόμενους υπογράφοντες υπουργούς όσο και για τους αρμόδιους για την παρακολούθηση της πορείας του κυβερνητικού έργου.

Η κεντρική εφαρμογή θα χρησιμοποιεί σε πρώτη φάση τεχνικό μηχανισμό αντίστοιχο του προγράμματος Διαύγεια, το οποίο και αυτό αποτελεί ένα σύστημα ανάρτησης και παρακολούθησης κειμένων (στην αφαιρετική του μορφή). Η τεχνολογία που απαιτείται είναι ήδη διαθέσιμη και οι υποδομές για να φιλοξενηθεί η εφαρμογή ακολουθούν τα πρότυπα του υπάρχοντος έργου. Τα 2 συστήματα είναι σαφές ότι θα είναι απολύτως ανεξάρτητα τόσο στην λειτουργία όσο και στις υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η κεντρική εφαρμογή είναι
 • Δικτυακή εφαρμογή σε γλώσσα PHP
 • Βάση δεδομένων MYSQL
 • Apache Web Server
 • Debian Linux 6.0

Για την άμεση υλοποίηση τους είναι δυνατή η διάθεση υποδομών virtualization καθώς και του υπάρχοντος λογισμικού από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Λογισμικό και υλικό πελάτη

Για την σάρωση, επεξεργασία και υπογραφή των εγγράφων είναι απαραίτητα τα κάτωθι

ii.i Σαρωτής (Υλικό)
Ο σαρωτής θα πρέπει ενδεικτικά να υποστηρίζει σάρωση διπλής όψης με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψεως (ADF) εγγράφων πολλών σελίδων χωρίς επιτήρηση και ανάλυση 2400x2400 DPI. Σε κάθε περίπτωση με δεδομένη την προμήθεια του υλικού από το εκάστοτε υπουργείο οι ακριβείς προδιαγραφές είναι στην ευθύνη του κάθε υπουργείου ξεχωριστά.

ii.ii USB security Token
Το security token προτείνεται να είναι μέσω διεπαφής USB ώστε να υπάρχει η ελάχιστη απαίτηση από ειδικές προδιαγραφές υλικού αλλά παράλληλα και υψηλή μεταφερσιμότητα (mobility).  
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση για:

 • Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/ R2, Windows 7, Windows XP/Vista, Mac OS X; Linux
 • API & standards support
PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPsec/IKE
 • On-board security algorithms
  • RSA 1024-bit / 2048-bit, DES, 3DES, SHA1

 • Security certifications
  • FIPS 140-2 L2&3 (full device)
  • Common Criteria EAL4/EAL5 (smart card chip and OS for Cardos versions)
  • Common Criteria EAL4+ (smartcard chip for Java versions)


Ενδεικτικά προτείνεται το Aladdin etoken pro το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί με πιστοποιητικά που έχει εκδόσει η ΥΑΠ και παράλληλα έχει υποστήριξη στα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, MAC OS, Linux
http://www.safenet-inc.com/products/data-protection/two-factor-authentication/etoken-pro/

ii.iii Adobe Acrobat X Pro (λογισμικό) ή αντίστοιχο. Το συγκεκριμένο λογισμικό θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις ακόλουθες προδιαγραφές
 • Επεξεργασίας αρχείου PDF
 • Πολλαπλής υπογραφής αρχείων σε μορφή PDF
 • Σύνδεση με σαρωτή και εξαγωγή σάρωσης σε αρχείο PDF
 • Μετατροπή αρχείων κειμένου και υπολογιστικών φύλλων σε αρχεία PDF


Δ. Προϋπολογισμός

Το κόστος του συστήματος αποτελείται από το κόστος τερματικού εξοπλισμού ανά σημείο υπογραφής Υπουργού καθώς και στο κόστος προσαρμογής του συστήματος της Διαύγεια, προκειμένου να υποστηρίζει τη διαδικασία. Επιπλέον θα κατασκευασθεί το module παρακολούθησης (dashboard) και alerting.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι δεν υπάρχουν κόστη licensing του συστήματος Διαύγεια, καθώς έχει αναπτυχθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και βασίζεται σε λογισμικό open source.

Η φιλοξενία του συστήματος μπορεί να γίνει από την ΕΔΕΤ ΑΕ. Ενδεικτικά καταγράφεται ένα ποσό ως συντήρηση και υποστήριξη για 6 μήνες.Ε. Πρόταση χρηματοδότησης

Λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού κόστους καθώς και της σπουδαιότητας και ταχύτητας που πρέπει να υλοποιηθεί το σύστημα, προτείνεται το κόστος να επιβαρύνει:

 • Ως προς τον τερματικό εξοπλισμό των Υπουργείων, το κάθε Υπουργείο (δαπάνη 1, 2 και 3).
 • Ως προς την υλοποίηση και υποστήριξη του κεντρικού συστήματος, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (δαπάνη 4, 5 και 6). Το κόστος αυτό είναι 16.500 ευρώ.


ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του συστήματος υπολογίζεται σε 45 ημέρες. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις και εγκύκλιοι προς ενημέρωση των υπαλλήλων.