Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

[update]Ενημέρωση για τον οδικό χάρτη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Το egovplan.gr είναι το δημόσιο σημείο ενημέρωσης για τις εργασίες υποστήριξης του Νόμου για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καθώς και σημείο συνεργασίας και διάχυσης της γνώσης για τα μέλη των ΟΔΕΗΛ. 

Παράλληλα λειτουργεί ο δικτυακός τόπος τεκμηρίωσης https://sites.google.com/site/egovroadmap/ που έχει συνδέσμους προς τη τελευταία έκδοση του οδικού χάρτη, τη σύνοψη, τις βραχυπρόθεσμες δράσεις ανά Υπουργείο καθώς και σε σχετικά Υποδείγματα /Φόρμες (ΗΔΦ1 για τα συστήματα και ΗΔΦ2 για τις δράσεις). Επίσης στην σελίδα ενημέρωσης egovplan.gr έχει αναρτηθεί ενημερωτικό υλικό που αφορά τις ΟΔΕΗΛ ανά Υπουργείο και στις ενέργειες προετοιμασίας (http://www.egovplan.gr/?page_id=37 ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου