Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

1η Εκπαίδευση στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγορά


Στις 02-08 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων. Το σεμινάριο είναι τριήμερο.  Στις 3 αυτές μέρες, υπήρχαν 3 παραλληλα τμήματα και οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του, του Υπουργείου Εξωτερικών   και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του..

Το σεμινάριο στηρίχτηκε στο εκπαιδευτικό υλικό του ΕΚΔΔΑ.  Παρουσιάστηκαν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το πρόγραμμα, καθώς και τα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα που υποστηρίζει το Έργο. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο τρόπο υποστήριξης και διαχείρισης του έργου ώστε να ξέρουν που μπορούν να απευθυνθούν όταν αντιμέτωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Ακολουθήθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια χρήσης του συστήματος  με παραδείγματα για κάθε δυνατή πράξη.

Τα συμπεράσματα μετά και από μία παρουσίαση αντίστοιχων καλών πρακτικών από Ευρωπαϊκές χώρες ήταν πολύ θετικά. Σε μία ομαδική άσκηση καταγράφηκαν στοιχεία και ιδέες για την επέκταση του συστήματος και την προσαρμογή στα πλαίσια του κάθε Φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου