Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Συμμετοχή στην Άσκηση Πανόπτης 2011


Τον Μάιου του 2011 προσκληθήκαμε για την συμμετοχή μας στην άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2011 η οποία διεξήχθη μεταξύ Δευτέρας 31 Οκτωβρίου και Παρασκευής 4 Νοεμβρίου
Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή:
α. Των διαδικασιών λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
β. Των τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων κυβερνοάμυνας των συμμετεχόντων Κρατών-Μελών.
γ. Των ικανοτήτων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων κυβερνοάμυνας του Δημοσίου τομέα.
Στην άσκηση συμμετήχαν φορείς του Δημοσίου, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κρατικές Υπηρεσίας Ασφαλείας καθώς και οι ιδιωτικοί πάροχοι Διαδικτύου της χώρας οι οποίοι διαχειρίζονται το σύνολο του δικτύου της χώρας.


Η άσκηση διεξήχθη
 • 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρες 10:00 – 18:00. Ημέρες διεξαγωγής της Άσκησης.
Επεισόδια:
 • Κυβερνοκατασκοπείας (Cyber Espionage) ή CD)
  • Διανομή κακόβουλου λογισμικού (malware) μέσω ηλ.ταχυδρομείου (email)
 • Κυβερνοαναγνώριση (Cyber Reconnaissance)
  • Διαδικασίες εκτεταμένου Network, Αpplication Mapping, Port Scanning
 • Κυβερνοκινητοποίηση (Cyber Mobilization)
  • Patriot Hacking Κινητοποίηση των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον Κυβερνοχώρο και εμπλοκή τους σε διαδικασίες Hacking και Κυβερνοεπιθέσεων εναντίον συγκεκριμένου αντιπάλου.
 • Κυβερνοεπίθεση (Cyber Attack Phase)
  • Επιθέσεις Άρνησης Παροχής Υπηρεσιών (Denial of Services-DoS)
  • Επιθέσεις Κατανεμημένης Άρνησης Παροχής Υπηρεσιών (Distributed Denial of Services) μεγάλης κλίμακας εναντίον όλης της χώρας
  • Επιθέσεις Παραποίησης περιεχομένου Ιστοσελίδας/δων (Web Defacement)
  • Επιθέσεις στους Διακομιστές Συστήματος Ονομάτων Τομέα-DNS Servers
  • Επιθέσεις με αποστολή μαζικών Ηλ. Μηνυμάτων (Spam-email)
  • Web-Based Malware-Malware analysis
  • Malware based data exfiltration.(Διαρροή δεδομένων από κακόβουλο λογισμικό).
  • Web Attack
  • Επεισόδιο Insider
  • Cyber Blockade-Internet Isolation
  • Διαδικασίες Διαχείρισης Συμβάντος (Incident Handling procedures)
  • Incident responding – Forensics
  • Κρυπτογραφία - Στεγανογραφία
 • Response – Recover Phase
  • Σενάριο ανταπόδοσης επιθετικών ενεργειών (Capture the flag)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου