Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγορά

Στις 14-16-18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ένος νέος κύκλος σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων. Στις 3 αυτές μέρες, υπήρχαν 3 παραλληλα τμήματα και οι συμμετέχοντες ήταν υπάλληλοι της ΓΓΕ, του ΓΓΔΕ, του Υπουργείου Πολιτισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τελος του Υπουργείου ΑΝάπτυξης και Ναυτιλίας.

Το σεμινάριο στηρίχτηκε στο εκπαιδευτικό υλικό του ΕΚΔΔΑ.  Παρουσιάστηκαν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το πρόγραμμα, καθώς και τα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα που υποστηρίζει το Έργο. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο τρόπο υποστήριξης και διαχείρισης του έργου ώστε να ξέρουν που μπορούν να απευθυνθούν όταν αντιμέτωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Ακολουθήθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια χρήσης του συστήματος  με παραδείγματα για κάθε δυνατή πράξη.

Τα συμπεράσματα μετά και από μία παρουσίαση αντίστοιχων καλών πρακτικών από Ευρωπαϊκές χώρες ήταν πολύ θετικά και μάλιστα καταφέραμε και συλλέξαμε μία σειρά από προτάσεις για την βελτιωση του συστήματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου