Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Εναλλακτικό Μοντέλο Υλοποίησης Έργων*

*Για την επιτάχυνση υλοποίησης μεγάλων δράσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), έχουμε καταλήξει σε μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες εάν υλοποιηθούν με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα διασφαλίζει διαφάνεια, ποιότητα και γρήγορο αποτέλεσμα, θα οδηγήσουν σε μεγάλη οικονομική ωφέλεια για το δημόσιο. Η ωφέλεια αυτή θα είναι άμεση και διαρκής, δηλαδή κάθε χρόνο.


Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Παρουσίαση προτάσεων α φάσης


Σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, των Συντονιστών και των Τεχνικών Υπευθύνων των Ομάδων Εργασίας καθώς και της Οργανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, υπό τον συντονισμό του κ. Θ. Καρούνου από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών καθ. κ. Σ. Κάτσικα, παρουσιάστηκαν οι πρώτες δέσμες άμεσα υλοποιήσιμων προτάσεων ενώ έγινε και ένας πρώτος απολογισμός των μέχρι τώρα εργασιών κάθε Ομάδας.
Οι Ομάδες Εργασίας ξεκίνησαν τις εργασίες τους στις αρχές Νοεμβρίου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φόρουμ, τα πρώτα παραδοτέα αφορούν προτάσεις οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν από την ελληνική πολιτεία στο άμεσο μέλλον και που ως στόχο έχουν την ταχεία βελτίωση θεμάτων που άπτονται της Ψηφιακής Ελλάδας. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης απόψεων, διαλόγου και επεξεργασίας στα πλαίσια φυσικών συναντήσεων ή ηλεκτρονικών συζητήσεων στο Φόρουμ, στο οποίο η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή στον κάθε ενδιαφερόμενο.
Στην αμέσως επόμενη φάση οι προτάσεις αυτές θα ομογενοποιηθούν προκειμένου να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό σε ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει εντός του επομένου διμήνου και να παραδοθούν στους αρμόδιους φορείς προς υιοθέτηση για υλοποίηση. Οι παρουσιάσεις της κοινής συνεδρίασης και τα τελικά κείμενα των προτάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.digitalgreece2020.gr, στην ενότητα των Ομάδων Εργασίας.
Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο των παρουσιάσεων πατώντας εδώ.
Οι εργασίες των Ομάδων συνεχίζονται, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει υιοθετήσει η Οργανωτική Επιτροπή, με στόχο τον Ιούνιο του 2011 να προταθούν τα πρώτα κείμενα πολιτικής για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 και μεταξύ άλλων να παρουσιαστούν στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας.

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Το itdirectors.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου Διευθυντών Πληροφορικής

Το itdirectors.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου Διευθυντών Πληροφορικής. Η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο και συντονίζεται από τα Αρμόδια Υπουργεία , τους Φορείς που εμπλέκονται σε σχεδιασμό δράσεων Πληροφορικής & ΤΠΕ και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & TΠΕ του Γραφείου του Πρωθυπουργού .

Η πλατφόρμα itdirectors.gov.gr απευθύνεται  σε όλα τα στελέχη, υπαλλήλους Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και Φορέων όπως Πανεπιστήμια, Δημόσια  Ερευνητικά Κέντρα κ.α και  έχει διαδικτυακή, μέσα από το itdirectors.gov.gr και φυσική υπόσταση, με επιμέρους συναντήσεις των ομάδων εργασίας.

περισσότερα

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οικονομική ανάπτυξη και η έξοδος από την κρίση

Στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, όπως έχει καταδειχθεί και από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, είναι απαραίτητο να υπάρξουν στόχοι, ώστε οι επενδύσεις που γίνονται σήμερα για την αντιμετώπιση της κρίσης να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να υπάρξει απόσβεση των χρεών που δημιουργούνται σήμερα. Μια περιοχή όπου τα μέτρα σήμερα μπορούν να είναι εξαιρετικά επικερδή για το μέλλον είναι η ψηφιακή (δικτυωμένη ή νέα) οικονομία όπου οι αποτελεί μια βασική “μηχανή” ανάπτυξης και καινοτομίας για την οικονομία της χώρας.

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Έναρξη Υπηρεσίας Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί απο σήμερα η Υπηρεσία Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το email, το όνομά τους και να επιλέξουν τον φορέα που τους ενδιαφέρει. Με αυτόν τρόπο θα λαμβάνουν ενημέρωση για δημόσιες διαβουλεύσεις και για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/home/?page_id=99.

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΕΤ - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του γραφείου του Αντιπροέδρου και άλλων υπηρεσιών της Κυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας σε δράσεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Παραδείγματα καλής πρακτικής: geodata.gov.gr

Α. Σύντομο ιστορικό

Η ελεύθερη διάθεση δεδομένων προς τους πολίτες είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που τέθηκαν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Λόγω της σημασίας των γεωχωρικών δεδομένων για την ανάπτυξη της χώρας, αποτέλεσαν διακριτή δράση ΤΠΕ (Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα). Είναι η μόνο δράση ΤΠΕ που ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ η πρόοδός της είναι πλήρως καταγεγραμμένη.
Η δράση περιελάμβανε τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Τηλεπικοινωνιακά Τέλη Δημοσίου

Σε συνέχεια των κατευθύνσεων απο τον Πρωθυπουργό και των συζητήσεων μας
αναφορικά με τον έλεγχο και τη περιστολή της δαπάνης στα τηλεπικοινωνιακά τέλη
του Δημοσίου, σας στέλνω σχετική εισήγηση. θα ήθελα να σημειώσω πως η εισήγηση
για Εννιαία Αρχή Πληρωμών των Τηλεπικοινωνιακών Τελών του Ελληνικού Δημοσίου
στηρίζεται σε τρείς βασικές αρχές

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Aνασχεδιασμός ιστοχώρου OpenGov.gr

Ενεργοποιηθήκε ο ανασχεδιασμένος ιστοχώρος του OpenGov.gr.

Περιλαμβάνει:

 • Social media συνδέσμους
 • Οργάνωση του περιεχομένου της πρώτης σελίδας
  • Ειδικός χώρος προβολής των Ενεργών Προσκλήσεων
  • Ειδικός χώρος προβολής των Διαβουλεύσεων (και προβολή της κατάστασής τους)
 • Χώρος προβολής σημαντικών δράσεων (slider με εναλασσόμενο περιεχόμενο)
 • Τροφοδότηση με RSS απο τους ιστοχώρους του  http://www.primeminister.gov.gr/  και http://government.gov.gr/
 • Ενσωμάτωση Αγγλικής Ιστοσελίδας.
 • Άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά τον εκάστοτε φορέα μέσω πλευρικού μενού.
Σκοπός της ανασχεδιασμένης ιστοσελίδας ειναι να ενημερώνεται ο χρήστης ηδη απο την πρώτη του επίσκεψη σε αυτή και να εντοπίζει με ευκολία το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Συνέδριο Eurovoc conf day 2

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου είχε να κάνει περισσότερο με συναντήσεις μεανθρώπους και λιγότερο με παρουσιάσεις. Θα ξεκινήσω με τις παρουσιάσεις καικυρίως με την πρώτη όπου ο Ralf Steinberger παρουσίασε την εφαρμογήαυτόματης ταξινόμισης κατά Eurovoc. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή καιτον Steinberger δίνω παρακάτω.

Συμμετοχή στην Νατοϊκή Άσκηση NCDEX10


Τον Σεπτέμβριο του 2010 προσκληθήκαμε για την συμμετοχή μας στην άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ με την ονομασία Cyber Defence Exercise 2010 (NCDEX10) Cyber Coalition η οποία πρόκειται να διεξαχθεί μεταξύ 16 - 19 Νοεμβρίου 2010. 

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέδριο Eurovoc conf day 1

Το EuroVoc είναι μια πολύγλωσση και πολυτομεακή συλλογή όρων που καλύπτει την ορολογία των διαφόρων τομέων δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Το EuroVoc είναι διαθέσιμο στις 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανέζικα, ελληνικά, εσθονικά, ισπανικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, oλλανδικά, oυγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά), στη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας (κροατικά) και στη γλώσσα μιας χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (σερβικά).

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Εισήγηση: Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ευρυζωνικότητας


Η Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) και Ευρυζωνικότητας σχεδιάζει και εισηγείται πολιτικές, στρατηγικές και δράσεις για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΤΠΕ και Ευρυζωνικότητας στον Πρωθυπουργό.


Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση πολιτικών, στρατηγικών και δράσεων σε αυτά τα θέματα και συνεισφέρει στην παρακολούθηση των δράσεων αυτών των οποίων η προτεραιότητα και σημαντικότητα απορρέει από τον κυβερνητικό προγραμματισμό.

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Ενεργοποίηση Καναλιών Κοινωνικής Δικτύωσης της Ανοικτής Διακυβέρνησης

Απο σήμερα ενεργοποίηθηκαν και λειτουργούν τα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

Για τις ανάγκες του Twitter χρησιμοποιείται επίσης το hashtag #opengovgr (http://twitter.com/search?q=%23opengovgr).

Στις παραπάνω σελίδες αναρτώνται ενημερώσεις για νέες διαβουλεύσεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και για δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Γεωχωρικά Δεδομένα

Η σημασία της γεωχωρικής πληροφορίας για τη λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι δεδομένη για πλήθος αναγκών. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία και μπορούν με αξιοπιστία να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν σε όλο το εύρος της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης είναι ελάχιστα. Υπάρχει επανάληψη πληροφορίας, μικρή επαναχρησιμοποίηση και ελάχιστες διασυνδέσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να επαρκούν οριακά για την υποστήριξη της υλοποίησης πολιτικής σε πληθώρα θεμάτων, όπως το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιά, την απασχόληση.

Ο διαμοιρασμός γεωχωρικής πληροφορίας μεταξύ της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία με επείγον χαρακτήρα, λόγω μιας πληθώρας σχεδιαζόμενων οριζόντιων παρεμβάσεων για την καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού αποθέματος της χώρας.

Ενημερωτικό Σημείωμα Δράσης για την ανάπτυξη Υπολογιστικών Κέντρων Δεδομένων του Δημοσίου


Εισαγωγή:

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε υπολογιστικές υποδομές, σε διεθνές επίπεδο, αναπτύσσονται μεγάλα υπολογιστικά κέντρα που παρέχουν οριζόντια πληροφοριακές υποδομές και υπηρεσίες. Τα υπολογιστικά κέντρα αθροίζουν τη ζήτηση σε πληροφοριακά συστήματα, εξασφαλίζουν ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών και τεράστια οικονομία κλίμακας. Αποτελούν βιώσιμες υποδομές καθώς επιτυγχάνεται οικονομία από την οριζόντια λειτουργία και μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν, προσφέροντας ακριβώς τις απαιτούμενες υποδομές για κάθε φορέα, κάθε στιγμή.

Το κόστος προμήθειας και κυρίως λειτουργίας πληροφοριακών υποδομών, κατανεμημένα, σε κάθε μικρό ή μεγάλο οργανισμό, είναι τεράστιο. Το ελληνικό δημόσιο έχει άνω των 2.000 μεγάλων φορέων που εποπτεύει και χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων και για τις απαιτούμενες υπολογιστικές υποδομές. Ενδεικτικά στο ΕΠ ΚτΠ στο 3ο ΚΠΣ, δαπανήθηκαν άνω των 300Μ€ σε προμήθεια εξυπηρετητών. Το κόστος μόνο του ρεύματος για τη συνολική λειτουργία του κάθε εξυπηρετητή, για κάθε έτος, ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 20% του κόστους κτήσης. Η μέση εκτίμηση ωφέλιμης απόδοσης του, σύμφωνα με τις διεθνείς νόρμες, δεν ξεπερνά το 5%.

Μητρώα Φυσικών-Νομικών Προσώπων και Περουσιακών Στοιχείων

Η ύπαρξη αξιόπιστων μητρώων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορικής, τόσο η πληρότητα των ηλεκτρονικών μητρώων που τηρούνται από τους φορείς όσο και η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση των μεγάλων δράσεων πληροφορικής στο χώρο της Οικονομίας, της Υγείας, της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πληθώρας αποσπασματικών ηλεκτρονικών μητρώων που τηρούνται ανεξάρτητα από διαφορετικούς φορείς, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας. Αυτό προκαλεί εξαιρετικές δυσκολίες στην υλοποίηση οριζόντιων δράσεων, και κατ'επέκταση στην άσκηση κεντρικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς( δείτε για παράδειγμα μνημόνιο που περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας http://bit.ly/eYDy9v ) από το Νοέμβριο του 2009 την προσπάθεια δημιουργίας των τριών βασικών Εθνικών Μητρώων, και συγκεκριμένα:
 1. Μητρώο Φυσικών Προσώπων. Αφορά τους Έλληνες πολίτες, είτε διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 2. Μητρώο Νομικών Προσώπων. Αφορά α) τους φορείς που ανήκουν, εποπτεύονται ή χρηματοδοτούνται από Δημόσιους Πόρους και β) όλους τους υπόλοιπους φορείς που συναλλάσσονται με το Κράτος.
 3. Μητρώο Περουσιακών Στοιχείων. Αφορά την καταγραφή υλικών και άυλων αξιών.
Τα παραπάνω μητρώα απαιτούνται για την υλοποίηση πλήθους μεγάλων δράσεων, με έμφαση την παρακολούθηση των δαπανών και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, τη διαχείριση των προμηθειών, την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και την απλοποίηση των διαδικασιών στις σχέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Κράτος. Επισημαίνουμε ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν βασικούς στόχους του Μνημονίου.

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Αγορά Καυσίμων, εισήγηση της ομάδας συντονισμού έργων ΤΠΕ


Στην αγορά των καυσίμων εντοπίζονται προβλήματα που αφορούν κυρίως την φοροδιαφυγή που οφείλεται αφενός στο λαθρεμπόριο και αφετέρου στον έλεγχο(νοθεία και μη καταβολή αναλογούντων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης). Το λαθρεμπόριο εντοπίζεται στο ναυτιλιακό καύσιμο, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στις εικονικές εξαγωγές.

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

πρώτη συνεδρίαση των συντελεστών του digitalgreece2020


Την πρώτη τους κοινή συνεδρίαση είχαν χθες Τετάρτη 3 Νοεμβρίου η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Στρατηγικής, οι Συντονιστές και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των Ομάδων Εργασίας στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στόχος της συνεδρίασης αυτής ήταν η ενημέρωση, ο συντονισμός των εργασιών του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 (www.digitalgreece2020.gr) και ο πρώτος σχεδιασμός άμεσων δράσεων.

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Πρόταση για δημιουργία Διυπουργικού Πληροφοριακού Σύστημα της Κυβέρνησης


Διυπουργικό Πληροφοριακό Σύστημα της Κυβέρνησης

Οι 12 μήνες διακυβέρνησης σε συνθήκες που ύπαρχει τόσο έντονη η απαίτηση για παραγωγή έργου έχει αναδείξει την ανάγκη την ύπαρξη ενός πληροφοριακού εργαλείου για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των λειτουργιών της κυβέρνησης. Ο στόχος αυτός κάθε άλλο παρά απλός είναι. Σε μία χρονική στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία κατάσταση διαρκής αναδιάταξης του κράτους αλλά παράλληλα υπάρχει ανάγκη καθημερινής λειτουργίας και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου η ευελιξία που πρέπει να παρέχεται πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό του όλου εγχειρήματος. Για τον λόγο αυτό η υλοποίηση ενός έργου το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών είναι τόσο πολύπλοκο που η ολοκλήρωση του είναι εξαιρετικά αμφίβολη στις παρούσες συνθήκες. Δύο βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν υπ'όψη. Η ύπαρξη ενός φορέα που θα διαχειριστεί το έργο και η κλιμακωτή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσα από την αρχική παραγωγική λειτουργία πιλοτικών έργων στις βασικές απαιτήσεις που ο στόχος απαιτεί.

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Αξιοποίηση της πείρας του τραπεζικού τομέα...

Αξιοποίηση της πείρας του τραπεζικού τομέα αλλά και των καλών πρακτικών φορέων του δημοσίου τομέα. Δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης υφισταμένων υποδομών και συστημάτων.


Συνοπτική παρουσίαση απόψεων και συμπερασμάτων της Συνάντησης Εργασίας της 20ης Οκτωβρίου 2010, Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ) και Αλέξανδρος Κύρτσης (ΕΚΠΑ)

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν να διαπιστωθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της συσσωρευθείσης πείρας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών και η ανάπτυξη των διαδικασιών παραγωγής πληροφορίας (που θεωρείται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης), μέσω της συνεργασίας των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Τραπεζών και των ­Κέντρων Πληροφορικής των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και των οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 70 περίπου στελέχη της δημόσιας διοίκησης, οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Τραπεζών που ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών και ειδικοί εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ειδικότερα συμμετείχαν: διευθυντικά στελέχη των ελληνικών τραπεζών που ασχολούνται με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, διευθυντές και στελέχη πληροφορικής της δημόσιας διοίκησης και φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, σύμβουλοι της κυβέρνησης, συνεργάτες της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

GeoDataCamp 2010: Ανοικτή Πρόσκληση

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς, σε γεωχωρικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του geodata.gov.gr. Το πρώτο βήμα για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων μας στη διαχείριση του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος είναι γεγονός.

Τώρα είναι η ώρα να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα για το άνοιγμα των δεδομένων και να βοηθήσουμε, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας.

Στις 19-20/11/2010, διοργανώνεται το πρώτο GeoDataCamp, μια ανοικτή συνάντηση εθελοντών, χρηστών και πολιτών, που θέλουν να ενισχύσουν τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους.

Κεντρικός στόχος του GeoDataCamp είναι να αναπτύξουμε μέσα σε μία ημέρα υπηρεσίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα της δημόσιας διοίκησης. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μπορούν να καλύπτουν οποιοδήποτε στόχο ή ανάγκη της δημόσιας διοίκησης, των πολιτών ή των επιχειρήσεων.

Έχετε λοιπόν όρεξη να γράψετε κώδικα; Έχετε μια καλή ιδέα; Θέλετε να σας δείξουμε πως χρησιμοποιείτε ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα; Ελάτε!

Για περισσότορες πληροφορίες, εδώ μπορείτε να βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης.

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

[online!]Διαύγεια - API Ανοιχτών Δεδομένων, Έκδοση 0.2.1


Με το Πρόγραμμα Διαύγεια [Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)] όχι μόνο θεσμοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, αλλά και παρέχονται τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την ουσιαστική και ανοιχτή πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές.

Η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια δεδομένα αποτελεί συστατικό στοιχείο για μια ουσιαστικής συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και στην κοινωνία της πληροφορίας. Η δημοσίευση των πράξεων των δημοσίων οργάνων είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο έρχεται να ολοκληρωθεί με την παροχή μίας ανοιχτής υπηρεσίας που επιτρέπει την περαιτέρω χρήση και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων και την αναζήτηση συγκεκριμένων πράξεων μέσα από μία σειρά από παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα σελίδα.
Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας και η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 5 Α του Συντάγματος), θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών. Το API των Ανοιχτών Δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που έχουν αναρτηθεί στο πλαίσιο της Διαύγειας με χρήση ανοιχτών προτύπων. Όλα τα δεδομένα που αντλούνται από το σύστημα είναι διαθέσιμα με άδεια χρήσης Creative Commons - Αναφορά Προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει και τροποποιήσει τα Δεδομένα αυτά χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό, πέραν της υποχρέωσης αναφοράς στην πηγή και της ρητής διαφοροποίησης του δευτερογενούς υλικού που τυχόν παραχθεί από το πρωτότυπο υλικό.
Το API ακολουθεί τη λογική του REST και επιστρέφει τα δεδομένα σε μορφή XML, σύμφωνα με το δημοσιευμένο XSD. Στην παρούσα έκδοση (0.2.1) παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες
περισσότερα : http://opendata.diavgeia.gov.gr/ 

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Δύο μήνες geodata.gov.gr

Το geodata.gov.gr σύντομα συμπληρώνει τους 2 πρώτους μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας του. Τι συνέβη σε αυτούς τους πρώτους μήνες; Ποια ήταν η αποδοχή του κοινού; Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε μια σταχυολόγηση των σημαντικότερων συμπερασμάτων και αναφορών στο Διαδίκτυο.

 • Επισκεψιμότητα: Έχουμε δεχθεί πάνω από 65.000 επισκέπτες, που προέρχονται από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα αρχεία που φιλοξενούμε έχουν μεταφορτωθεί περισσότερες από 14.000 φορές (όγκος 2,7TB).
 • Διαθεσιμότητα: Το geodata.gov.gr δεν ήταν διαθέσιμο για συνολικά 90 λεπτά σε αυτούς τους 2 μήνες.
 • Συμμετοχή: Περισσότεροι από 20 συμπολίτες μας έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να συνεισφέρουν ενεργά στην επεξεργασία και καθαρισμό των δεδομένων. Έχουμε δεχθεί αρκετά ανώνυμα και επώνυμα αιτήματα από δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να διαθέσουμε τα δεδομένα των υπηρεσιών τους ανοικτά.
 • Σχόλια και αναγνώριση: Η ύπαρξη του geodata.gov.gr δημοσιεύτηκε στα περισσότερα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της χώρας, σε blogs και σε διεθνείς διαδικτυακές πύλες. Ο αντίκτυπος είναι παραπάνω από ενθαρρυντικός. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται για την πρωτοπορία και την καινοτομία της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικά:
  • Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 8 χώρες σε όλο τον κόσμο που προσφέρουν ανοικτά δεδομένα, μεταξύ των ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας, Αυστραλίας, κτλ. Μπορείτε να δείτε τον χάρτη στο www.data.gov/community.
  • Η Ιταλική έκδοση του Wired φιλοξενεί άρθρο στο οποίο η Ελλάδα αναφέρεται ως υπόδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες στον κόσμο. Επί λέξη: "παρά την κρίση - ή ίσως ακριβώς λόγω της κρίσης και προσπαθώντας να βγει από αυτήν το συντομότερο δυνατό - η Κυβέρνηση σθεναρά αποφάσισε να επενδύσει χρόνο και πόρους σε ένα έργο για την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων.. Είναι ένα καλό μάθημα για μια χώρα σαν τη δική μας (σημ. μετφρ. Ιταλία) η οποία αποφάσισε να αναστείλει κάθε επένδυση στην καινοτομία..."
  • Το geodata.gov.gr δημοσιεύτηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής στο διαδικτυακό τόπο ePractice.eu.

Οι στόχοι μας για τους επόμενους μήνες είναι να εμπλουτίσουμε το geodata.gov.gr με περισσότερα δεδομένα, να προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες προς τους πολίτες και να ξεκινήσουμε την διόρθωση των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης με τη συμμετοχή όλων μας.

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Ανωνυμοποίηση - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Πρόταση για το τέλος του Αρ. 5 του Νόμου για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. 

6. Η διάθεση πληροφοριών που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους που δεν προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 4, πραγματοποιείται με την με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Η διάθεση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται μέσω την ανωνυμοποίησής τους, δηλαδή της απαλοιφής από τα πρωτογενή δεδομένα οποιουσδήποτε στοιχείου μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή μέσω της συνδυαστικής επεξεργασίας με άλλες πηγές δεδομένων, στον εντοπισμό του φυσικού προσώπου στο οποίο αφορούν τα πρωτογενή δεδομένα.

Οι τεχνικές ανωνυμοποίησης περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για το χειρισμό των δεδομένων και ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και εγγυήσεις για την ανθεκτικότητα της διαδικασίας από τη συνδυαστική επεξεργασία άλλων βάσεων δεδομένων και πληροφοριών. Επιπλέον, πριν την εφαρμογή τους, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διάθεση ανωνυμοποιημένων στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε γνώση των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου εντός μίας ομάδας μικρότερης των 10.000 φυσικών προσώπων.

Οι πιθανές τεχνικές ανωνυμοποίησης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τεχνικές ανωνυμοποίησης που ισχύουν με την εφαρμογή του νόμου, αποτελούν:
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων για όλη τη χώρα.
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφέρειας.
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Δήμου.


--

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Εισηγηση για την Κεντρική Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης

Δεδομένα τηλεπισκόπησης (αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες), χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση του έργου τους (ΟΠΕΚΕΠΕ, Κτηματολόγιο Α.Ε., ΟΚΧΕ, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ΥΠΕΚΑ, κτλ). Τα προϊόντα αυτά προμηθεύονται ανεξάρτητα από κάθε φορέα, με άδεια που απαγορεύει τη χρήση τους από άλλες δημόσιες αρχές και με κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7εκ. ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι σπατάλη πόρων και χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης για τη χώρα. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα), η απουσία πόρων για την προμήθεια δεδομένων τηλεπισκόπησης και η αδυναμία για την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων που έχουν προμηθευτεί άλλες δημόσιες αρχές, είναι καταστροφική.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Έναρξη του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ + Χαρακτηριστικά


Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας – στα τέλη Μαρτίου –   θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς Ν.Π.Δ.Δ., όργανα διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Θεσμική θωράκιση των πολιτικών της ανοικτής διακυβέρνησης


Περίληψη

Αντικείμενο αυτής της εισήγησης είναι η θεσμική θωράκιση των πολιτικών της ανοικτής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, των εργαστηρίων ανοικτής καινοτομίας (Labs.OpenGov.gr) και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση μετακλητών θέσεων.

Για τις δύο πρώτες δράσεις του OPENGOV προτείνεται, μέσα από την αξιολόγηση της τρέχουσας εμπειρίας και τη μελέτη διεθνών παραδειγμάτων συμμετοχικής πολιτικής, η υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση προτείνεται η σταδιακή υπαγωγή τους σε ανεξάρτητη αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος και η αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος της κυβέρνησης στο οποίο θα συγκεντρώνονται χρήσιμα δεδομένα και δείκτες που απεικονίζουν την πορεία του κυβερνητικού έργου. Στην εισήγηση αναφέρονται συνοπτικά οι ελλείψεις και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μονάδες που θα αναλάβουν την ευθύνη για την εμπέδωσή τους και την παραγωγή θεσμικής μνήμης για αυτές τις πολιτικές ανοικτής διακυβέρνησης.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ - Εθνικό Τυπογραφείο

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας της ΕΔΕΤ στο Εθνικό Τυπογραφείο σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του προγράμματος "Διαύγεια", μέσα από το "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων


Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σε συνεργασία με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαβούλευση για την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την χρήση του.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση για τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό του έργου καθώς και οποιαδήποτε σχετική με το έργο πρόταση. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς παρατηρήσεις είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.


Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010, σε ηλεκτρονική μορφή στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr  ... http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:protokolo

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Παρεμβάσεις ΤΠΕ για τη δασοπυρόσβεση

Στο πλαίσιο της δράσης «Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα», με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης, εντοπίστηκε ήδη από τις αρχές του 2010 ως πρώτο σημείο άμεσης παρέμβασης το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) και ειδικότερα, οι ελλείψεις που αυτό έχει σε γεωχωρικά δεδομένα και εφαρμογές για την εκτέλεση του έργου της δασοπυρόσβεσης.

Ο στόχος που τέθηκε ήταν η άμεση αναβάθμιση των επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε η διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου του 2010 να γίνει με μεγαλύτερη επιτυχία.

Λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος, η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου Πρωθυπουργού, σε συνεργασία με το ΠΣ και το Υπ. Προστασίας του Πολίτη, ξεκίνησε άμεσα τη συλλογή, καθαρισμό και οργάνωση γεωχωρικών δεδομένων που η Δημόσια Διοίκηση ήδη διαθέτει, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους για την κάλυψη των αναγκών του ΠΣ. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν για το ΠΣ βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες για τη διαχείριση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων, με βασικά χαρακτηριστικά (α) τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ και ανοικτών προτύπων και (β) τη μεγάλη επιχειρησιακή τους σημασία.

Μια σύντομη παρουσίαση με τις παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν βρίσκεται εδω. Ειδικότερα:

 • Συγκεντρώθηκαν γεωχωρικά δεδομένα από όλη τη Δημόσια Διοίκηση που είναι αναγκαία για το έργο της δασοπυρόσβεσης. Τα δεδομένα διατέθηκαν δωρεάν, βάσει Μνημονίου Συνεργασίας για το διαμοιρασμό γεωχωρικών δεδομένων. Εξοικονομήθηκαν έτσι ~5 εκ. ευρώ.
 • Τα γεωχωρικά δεδομένα οργανώθηκαν σε βάση δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ στο ΣΕΚΥΠΣ 199.
 • Τα γεωχωρικά δεδομένα παρουσιάζονται στο 199 και σε κάθε χρήστη του ΠΣ μέσω του Google Earth. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε ΕΛ/ΛΑΚ σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για την επεξεργασία τους.
 • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την ηλεκτρονική δήλωση δασικής πυρκαγιάς από τις Περιφέρειες και τις περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Ο χρόνος από την τηλεφωνική δήλωση μιας πυρκαγιάς μέχρι την απεικόνισή της σε χάρτη μειώθηκε από 5 ώρες σε 2 λεπτά (εξάπλωση με σκοπό την παραγωγική λειτουργία στο τέλος του καλοκαιριού). Επιπλέον, σταδιακά διαθέτουμε τις ακριβείς θέσεις των πυρκαγιών.
 • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την αξιοποίηση εκτιμήσεων θέσης πυρκαγιών από δορυφόρους (hotspots) για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών.
 • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την καταγραφή του έργου των εναέριων μέσων ώστε η επιτελική και οικονομική παρακολούθηση του έργου τους να είναι άμεση.
 • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την παρακολούθηση της θέσης προσωπικού μέσω υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων (εκκρεμεί η διάθεση 20 κινητών από την ΚτΠ Α.Ε. για επιχειρησιακή αξιολόγηση).
 • Δρομολογήθηκε η πλήρης κάλυψη των αναγκών του ΠΣ στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η ανάπτυξη των εφαρμογών ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου και στην πλειοψηφία τους αξιοποιούνται παραγωγικά. Οι εν λόγω εφαρμογές επιδείχθηκαν στον ΠΘ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο ΣΕΚΥΠΣ 199 στις 29/7 σε πραγματικές συνθήκες (πυρκαγιές Σάμου), ενώ η επίσημη ανακοίνωση τους πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ από το ΠΣ και το Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Η αποτίμηση των ωφελειών από την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εφαρμογών από το ΠΣ σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών είναι εξαιρετικά θετική, όπως δείχνουν και τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του έργου της δασοπυρόσβεσης.

Οι ανωτέρω δράσεις για την ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης θα πρέπει να συνεχιστούν. Στόχος είναι η παραγωγική αξιοποίηση των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί και η επέκτασή τους, ώστε η επόμενη αντιπυρική περίοδος να αντιμετωπιστεί με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.

Για το σκοπό αυτό, προτείνονται:

 • Ο άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υλοποίηση έργου με στόχο την ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης.
 • Η υποχρεωτική επιχειρησιακή ένταξη υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών ΤΠΕ για τη διαχείριση της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα.