Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Εισηγηση για την Κεντρική Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης

Δεδομένα τηλεπισκόπησης (αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες), χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση του έργου τους (ΟΠΕΚΕΠΕ, Κτηματολόγιο Α.Ε., ΟΚΧΕ, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ΥΠΕΚΑ, κτλ). Τα προϊόντα αυτά προμηθεύονται ανεξάρτητα από κάθε φορέα, με άδεια που απαγορεύει τη χρήση τους από άλλες δημόσιες αρχές και με κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7εκ. ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι σπατάλη πόρων και χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης για τη χώρα. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα), η απουσία πόρων για την προμήθεια δεδομένων τηλεπισκόπησης και η αδυναμία για την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων που έχουν προμηθευτεί άλλες δημόσιες αρχές, είναι καταστροφική.

Α. Ψηφιακά Υπόβαθρα της χώρας
Με αφορμή τις ανάγκες σε δεδομένα τηλεπισκόπησης των Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΚΧΕ, Κτηματολόγιο Α.Ε. και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, προτείνεται:
· Η προμήθεια δεδομένων τηλεπισκόπησης που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των δημοσίων αρχών και με άδεια που επιτρέπει τη χρήση τους από όλες τις δημόσιες αρχές, από ένα μόνο φορέα (ΟΚΧΕ, Κτηματολόγιο, ΟΠΕΚΕΠΕ ή οποιοσδήποτε άλλος).
· Τα δεδομένα θα προσφέρονται ελεύθερα και θα αποτελούν σύνολο αναφοράς.
· Η προμήθεια δεδομένων τηλεπισκόπησης να είναι περιοδική, ανά πενταετία, ώστε να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και πληροφόρηση για τη χάραξη/έλεγχο περιβαλλοντικής, αγροτικής, αναπτυξιακής πολιτικής.
· Οποιαδήποτε έκτακτη προμήθεια (π.χ. για καμένες εκτάσεις) να γίνεται επίσης από τον ίδιο φορέα, με τους ίδιους όρους.
· Η συγκρότηση ομάδας εργασίας από τους εμπλεκόμενους φορείς για την οριστικοποίηση των παραπάνω.
· Η άμεση εκτέλεση έργου στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Οι τεχνικές προδιαγραφές των δεδομένων τηλεπισκόπησης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ. Το κόστος της προμήθειας εκτιμάται σε 5 €.
Β. Οδικό Δίκτυο και Διευθύνσεις
Επιπλέον, αναφορικά με το οδικό δίκτυο και τις διευθύνσεις της χώρας, προτείνεται:
· Η παραγωγή του συνόλου του οδικού δικτύου της χώρας να γίνει από το ΥΠΟΜΕΔΙ.
· Η παραγωγή του λεξικού των δ/νσεων της χώρας (ονόματα οδών, κατευθύνσεις, αρίθμηση, ΤΚ) να γίνει από το ΥΠΟΜΕΔΙ.
· Τα δεδομένα θα προσφέρονται ελεύθερα και θα αποτελούν σύνολο αναφοράς.
· Οι ενημερώσεις για αλλαγές θα γίνονται ως εξής:
o Για αλλαγές που δεν επηρεάζουν τη γεωμετρία, αποκλειστικά μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς (ΥΠΟΜΕΔΙ, Περιφέρειες, Δήμους). Η αλλαγή συνοδεύεται από την έκδοση ΑΔΑ, διαφορετικά η αλλαγή δεν είναι νόμιμη (π.χ. αλλαγή κατεύθυνσης, ονόματος, αριθμοδότησης).
o Για αλλαγές που επηρεάζουν τη γεωμετρία, αποκλειστικά μέσω GIS εφαρμογής με αρμόδιο το ΥΠΟΜΕΔΙ. 

· Να αναπτυχθεί ελεύθερη υπηρεσία γεωκωδικοποίησης και αντίστροφης γεωκωδικοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου