Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες κατοίκους Εξωτερικού

 

Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά) η άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι Δημότες.

1.  Αίτηση
2. Δήλωση του Ν.1599/86 (όμοια με τους έλληνες πολίτες)
3. Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας 

     (Τα τρία παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου)

4. Πιστοποιητικό γεννήσεως

5. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

     (Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό Βάφτισης του Πατριαρχείου)

6. Ταυτότητα

7. Παράβολο αξίας ευρώ 15.

8.Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου

 

Τελ. ενημέρωση 07/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)