Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Βγαίνει για testing to regisrty.opengov.gr

Σήμερα βγαίνει για testing το https://registry.opengov.gr/ .  Έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από τα αρχεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(ΓΛΚ).  Σε κανένα υπουργείο δεν υπάρχει πλήρης κατάλογος με ενιαία κωδικοποίηση των εποπτευόμενων φορέων και νομικών προσώπων που χρηματοδοτούνται από όλα τα Υπουργεία. 
 
Έως σήμερα τηρούνται χωριστά αρχεία σε κάθε υπουργείο χωρίς ενιαία κωδικοποίηση, άρα μη αξιοποιήσιμα για οποιαδήποτε ηλεκτρονική επεξεργασία. Συνολικό αρχείο χωρίς κωδικοποίηση έχει το Γενικό Λογιστήριο και η Γενική Γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων(ΓΓΠΣ) για φορολογικούς λόγους.  Για να έχουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτείται να έχουμε "καθαρά" τουλάχιστον τα παρακάτω δύο μητρώα: 1. Πληθυσμού, ( Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι εσωτερικού, Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος πολίτες τρίτων χωρών), τμήματα αυτών των αρχείων υπάρχουν χωρίς τυποποιημένη κωδικοποίηση στα δημοτολόγια, ληξιαρχεία και τα αρχεία εισόδου και νομιμοποίησης κατοίκων τρίτων χωρών(“ μεταναστών”) 2. Ακινήτων, στοιχεία για αυτό το μητρώο υπάρχουν στο ΕΤΑΚ και το Κτηματολόγιο, ΔΕΗ χωρίς τυποποιημένη κωδικοποίηση.
 
Στο πλαίσιο των δράσεων που σχεδιάζουμε στην Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & ΤΠΕ σε συνεργασία με τα αρμοδία Υπουργεία θα υλοποιηθούν μικρές παρεμβάσεις που αξιοποιούν υπάρχουσες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αναπτυχθούν  στους επόμενους δώδεκα μήνες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών εσωτερικά στο κράτος( G2G) και απλές υπηρεσίες προς τους πολίτες και επιχειρήσεις(G2C / G2B).  Για να γίνουν εφικτά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε μνημόνιο συνεργασίας για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων που συντηρούν αρχεία το μνημόνιο θα οριστικοποιηθεί με την εποπτεία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα θίγονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.  Η εφαρμογή "Μητρώο Φορέων Δημόσιου Τομέα" είναι ένα πρώτο βήμα και θα είναι χρήσιμη όχι μόνο στην στελέχωση της διοίκησης των φορέων αυτών αλλά και στην ενιαία παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με βάση τα έως τώρα στοιχεία περίπου 3.000 φορείς( ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ) χρηματοδοτούνται άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και περίπου 20.000 φορείς χρηματοδοτούνται περιστασιακά. 

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Η διαχείριση δεν μπορεί να υποκαθιστά τους έχοντες την πολιτική ευθύνη...

Yes Minister http://www.imdb.com/title/tt0080306/

http://en.wikipedia.org/wiki/Yes_Minister ... "James Hacker is the British Minister for Administrative Affairs. He
tries to do something and cut government waste, but he is continually held back by the smart and wily Permanent Secretary of the Department, Sir Humphrey Appleby. Private secretary Bernard Woolley is caught in the
middle, between his political master, and his civil service boss." 

"After years in opposition a new party is in power. The new Minister thinks he is the government. Sir Humphrey Appleby, Permanent Secretary, knows that it is he and his civil service colleagues who run the
country. An inexperienced and gullible Minister puts forward plans in English, and is frustrated by his chief civil servant, who speaks Red Tape. With help from Bernard Woolley, stuck between his political boss and the master of his career, the Minister gradually learns to master the situation ... or does he?"

Και το αντίστοιχο...  Yes, Prime Minister http://www.imdb.com/title/tt0086831/

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Παρουσίαση δράσεων διαφάνειας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο opengov.gr

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση δράσεων διαφάνειας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην πλατφόρμα του opengov.gr Οι δράσεις αυτές (http://www.glk.gr/org/d53.htm) ανήκουν στο πλαίσιο του Συστήματος Διαφάνειας Δαπανών στην υπηρεσία του Πολίτη και περιλαμβάνουν 2 παραδείγματα:

Security Audit

Παραλάβαμε τα αποτελέσματα του security audit που έγινε στις υποδομές μας. Έγινε ανάλυση και απαραίτητες διορθώσεις.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Για το FTTH και το Σύζευξις

Σχετικά με τα χρήματα και που θα βρεθούν για τη συνεισφορά του κράτους, αν το κράτος πρέπει να έχει συμμετοχή Το Δημόσιο ξοδεύει κάθε χρόνο 250εκ ΕΥΡΩ για τηλεπικοινωνιακά τέλη ενώ με αξιοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ(άθροιση της ζήτησης, με διαπραγμάτευση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και έλεγχο στα τηλεπικοινωνιακά τέλη, το ποσόν μπορεί να περιοριστεί στα 100εκ ΕΥΡΩ(με καλύτερες υπηρεσίες ποιοτκά και ποσοτικά). Σε συνδυασμό του παραπάνω και με αξιοποίηση του αποθεματικού της ΕΕΤΤ, το Δημόσιο θα μπορούσε να εξασφαλίσει  την ετήσια συμμετοχή του, περίπου 150εκ ΕΥΡΩ το χρόνο, σε ένα σχέδιο ανάπτυξης του FTTH.

Οσο για τη τεχνολογία που δεν αποκλείεται να είναι obsolete σε λίγο. Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα μετάδοσης που έχουμε στο κόσμο μας είναι η ταχύτητα του φωτός. Αυτή τη ταχύτητα εξασφαλίζει μόνο η οπτική ίνα. Κανένα άλλο υλικό. Επομένως η οπτική ίνα αντέχει στο χρόνο και δεν έχει ημερομηνία λήξης όπως ο χαλκός.

Χ. Μπούρας

Μέχρι τώρα στατιστικά διαβουλεύσεων

Από 9/10 έως 2/11 το opengov.gr είχε 396.141 επισκέψεις από 241.379 επισκέπτες οι οποίοι είδαν συνολικά 483.530 ιστοσελίδες και κατά μέσο όρο παρέμειναν στον διαδικτυακό τόπο για 56''.

Οpengov.gr/ypes (Διαβούλευση Υπουργείου Εσωτερικών)  Από 19/10 εως 2/11 το opengov.gr/ypes είχε 38.373 επισκέψεις από 29.667 επισκέπτες οι οποίοι είδαν συνολικά 139.677 ιστοσελίδες και
κατά μέσο όρο παρέμειναν στον διαδικτυακό τόπο για 3' και 52''.

Opengov.gr/minenv (διαβούλευση υπουργείου Περιβάλλοντος) Από 27/10 έως 2/11 το opengov.gr/minenv είχε 6.902 επισκέψεις από 4.923 επισκέπτες οι οποίοι είδαν συνολικά 28.159 ιστοσελίδες και κατά
μέσο όρο παρέμειναν στον διαδικτυακό τόπο για 4' και 43''.

Opengov.gr/ypoan ( Διαβούλευση υπουργείου Οικονομίας) Από 27/10 έως 2/11 το opengov.gr/ypoan είχε 18.884 επισκέψεις από 13.152 επισκέπτες οι οποίοι είδαν συνολικά 107.131 ιστοσελίδες και κατά μέσο όρο παρέμειναν στον διαδικτυακό τόπο για 8'.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009