Προσκληση Υποβολης Προσφορας Για Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.699,83€ (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης 309/2016 (ΨΘΟΟΩΞ5-ΨΝΥ)), με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων ειδών, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο προμηθευτή πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην ΚΥΑ 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503 τεύχος Β’). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας το συνημμένο Έντυπο Προσφοράς .

 

Υποβολή Προσφορών:

Η υποβολή των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι είτε µέσω fax: 2821340090 είτε μέσω email: [email protected].

 

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 3 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:00.

 

Τελ. ενημέρωση 26/09/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)