Ανασυνταγμένοι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων Προκήρυξης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (7 ατόμων)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ), σας ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα 07/08/2017 αναρτήθηκαν τόσο στα γραφεία της, στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, όσο και στην ιστοσελίδα της (www.deyaba.gr), οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες προσληπτέων και οι πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α για την ειδικότητα:

Δ.Ε. Υδραυλικών (Κωδ. Θέσης 101), όπως εγκρίθηκαν με την    404/07-08-2017 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  (ΑΔΑ: ΨΛΟ8ΟΕΠ3-Ψ38).

Τελ. ενημέρωση 08/08/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)