"Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών δήμου Πλατανιά 2013"

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά  κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς δια συμπληρώσεως συνοπτικού τιμολογίου εκ μέρους του μειοδότη συνταχθέντος από τον εργοδότη (παράγραφος  1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 28/80) για την ανάδειξη, κατόπιν αξιολογήσεως της πλέον συμφέρουσας από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφοράς (παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Π. Δ 28/80 )  εργολάβου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική προστασία  παραλιών Δήμου Πλατανιά 2013» προϋπολογισμού 105.452,00  € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%).

Τελ. ενημέρωση 20/05/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)