Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια λαμπτήρων, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 19.999,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Πατήστε εδώ να δείτε την διακήρυξη

Τελ. ενημέρωση 08/07/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)