19-06-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ “ΚΥΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

 

Ο Δήμος Πλατανιά, στα πλαίσια της πράξης "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες - ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ", προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εμπειρία σε δράσεις διοργάνωσης εκθέσεων, ημερίδων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών σχετικών δράσεων, να υποβάλουν προσφορές, μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013, για την ανάληψη, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, της περιγραφόμενης στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ “ΚΥΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”».

 

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν, από τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

 

 

Τελ. ενημέρωση 12/11/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)