Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός «ειδών καθαριότητας, υγιεινής & ευπρεπισµού των υπηρεσιών του ∆ήµου

Ημερ: 11/08/2014Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού
«ειδών καθαριότητας, υγιεινής & ευπρεπισµού των υπηρεσιών του ∆ήµου
Πλατανιά, της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α, του Ν.Π.∆.∆., της Κ.Ε.∆.Η.Π., της α΄ βάθµιας
& β΄βάθµιας σχολικής επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά.

 

Προϋπολογισµός: 23.614,11€ ευρώ µε ΦΠΑ

 


Eνημερώνουμε  τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές , ότι όσοι λάβουν αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias.gr  πρέπει υποχρεωτικά να μας ενημερώσουν στο παρακάτω e-mail: giakoumaki @ platanias.gr , για τυχόν διευκρινήσεις διορθώσεις ή τροποποιήσεις που μπορεί να προκύψουν επί  των όρων της διακήρυξης για τις οποίες θα πρέπει εγκαίρως να ενημερωθούν .

 

                                                                                                                  Για το τμήμα προμηθειών 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Τελ. ενημέρωση 12/08/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)