Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής Εργαζομένων - Ανέργων

Το Ινστιτούτο Εργασίας - ΓΣΕΕ στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος  με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων», παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για θέματα: ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά, εργασιακά, απασχόλησης – κατάρτισης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται:

-          δια ζώσης: στο παράρτημα του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης,

Εμμ. Καστρινάκη 23

-          τηλεφωνικά: 2810343616

-          ηλεκτρονικά: [email protected]

από τους συμβούλους: Ευίννα Εγγλέζου, Τάσο Γκαντζιά.

Τα ερωτήματα καταγράφονται σε συγκεκριμένες φόρμες (διαφορετικές για ασφαλιστικά, εργασιακά, απασχόληση), όπου συμπληρώνονται στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση του αιτήματος. Στη συνέχεια εξετάζονται από την ομάδα νομικών του ΙΝΕ και μόλις δοθεί η απάντηση, ειδοποιείται ο επωφελούμενος, για να τη λάβει.

Είναι προτιμότερο η καταγραφή του αιτήματος να γίνεται ηλεκτρονικά στη φόρμα που υποδεικνύεται, καθώς στην ίδια φόρμα καταγράφεται και η απάντηση των νομικών έτσι ώστε να είναι όλα αποτυπωμένα στο ίδιο έντυπο.

 

 (ΝΕΟ)   Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργαζομένων

 

Τελ. ενημέρωση 26/09/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)