"Δημοσίευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πλατανιά 2013-2014"

 

Ο Δήμος Πλατανιά με την υπ. αρ: 396η  / 2012 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013-2014, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου, τόσο από την πλευρά της τοπικής οικονομίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και από την πλευρά της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού.

Τελ. ενημέρωση 07/01/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)