Αίτηση στο ΣτΕ ακύρωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβάλλοντικών όρων του/ντω όρων του έργου: «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100 MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό

 

Ο Δήμος Πλατανιά κατά την Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του στις  20 Οκτωβρίου  2014,   και δυνάμει της με αριθμ. 263/5-10-2014 ομόφωνης Απόφασής του, μετά από πρωτοβουλία  του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, έλαβε με ομοφωνία των παρόντων μελών την υπ αριθμ.  265/20-10-2014 Απόφασή του, όπου   αποφάσισε την άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της με αρ. 174849/12-09-2014 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100 MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό»  στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου της εταιρίας ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». 

 

 

Τελ. ενημέρωση 31/10/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)