Δελτίο Τύπου ΣΔΑΕ

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, το Σεπτέμβρη του 2013 υπέγραψε το  «Σύμφωνο των Δημάρχων», με  αντικείμενο τη  μείωση  του  ποσοστού  εκπομπής  CO2  κατά  20%  έως  το  2020. Βασική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής ήταν η υποβολή του Σχέδιο Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας Δήμου Πλατανιά (Σ.Δ.Α.Ε.), την οποία και υπέβαλε τον Ιούνιο του 2014, στο αρμόδιο τμήμα του Covenant of Mayors. Η επιλεγόμενη μεθοδολογία  με την οποία ο Δήμος Πλατανιά συνέταξε  το δικό του  Σχέδιο Δράσης αποτέλεσε αντικείμενο «καλής πρακτικής» μια και η σύνταξη αυτής έγινε από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία με τον κ. Κουμαδωράκη Αρτέμιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του ΕΜΠ. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κουμαδωράκης στα πλαίσια της πτυχιακής του εργασίας συνείσφερε στο προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για το Δήμο Πλατανιά, στοιχεία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της τελικής μελέτης.

 

Θέλοντας  η Δημοτική Αρχή να ευχαριστήσει τον κ. Κουμαδωράκη Αρτέμιο και να ενθαρρύνει και άλλες ενέργειες οι οποίες συνδέουν την Ακαδημαϊκή Κοινότητα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η συμβολή της οποίας είναι πολύ σημαντική,  δώρησε μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανωτέρω μια Ηλεκτρονική Ταμπλέτα (Tablet)  ως ένδειξη ευχαριστιών   και του εύχεται καλή σταδιοδρομία.

Τελ. ενημέρωση 17/12/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)