Υπογραφή Σύμβασης Έργων Δήμου Πλατανιά

 

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι την  Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου2014, στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι , πραγματοποιήθηκε η Υπογραφή Σύμβασης του  παρακάτω έργου μεταξύ του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και  του εκπροσώπου της«Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ –ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» κ.Ιωάννη Λακιωτάκη  του έργου:«Βελτίωση οδού – Ανάπλαση πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Πλατανιά, Κοντομαρίου, Μάλεμε», προϋπολογισμού δημοπράτησης 3.810.000,00€,.

Τα τμήματα της οδού που  το παραπάνω έργο  είναι τα παρακάτω:

 • Για την Τ.Κ. Πλατανιά:

α) Το τμήμα με αφετηρία τα όρια του Δήμου μας με τον Δήμο της Νέας Κυδωνίας και τέλος το ρέμα πριν το κέντρο του Πλατανιά (ξενοδοχείο Porto Platanias) και

β) Το τμήμα με αφετηρία το ξενοδοχείο Majestic και τέλος την γέφυρα του ποταμού Ιάρδανου, συνολικού μήκους και των δύο τμημάτων 1.490 μέτρα.

 • Για την Τ.Κ. Κοντομαρίου:

Στα όρια της Τ.Κ. Κοντομαρίου, συνολικού μήκους 1.177 μ.

 • Για την Τ.Κ. Μάλεμε:

από τα όρια της Τ.Κ. Μάλεμε με την Τ.Κ. Κοντομαρίου έως το γήπεδο του Μάλεμε συνολικού μήκους 1.450μ.. 


Oι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:  

 • Την δημιουργία πεζοδρομίων ανεμπόδιστης κίνησης πεζών με προδιαγραφές κίνησης Α.Μ.Ε.Α.
 • Την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση της οδού και των ανοικτών κοινόχρηστων χώρων
 • Την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης
 • Την φύτευση όπου είναι εφικτό υψηλού πρασίνου και τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό (παγκάκια, καλαθάκια απορριμμάτων, κάγκελα και στάσεις λεωφορείου).       

Χρόνος αποπεράτωσης του έργου  σε  δώδεκα (12) μήνες

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007–2013», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κωδικός πράξης 457146, Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: Ε2558, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ25580055) και από Εθνικούς Πόρους.

Τελ. ενημέρωση 11/12/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)