Υπογραφή Σύμβασης Έργου Δήμου Πλατανιά

 

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι, την   Πέμπτη11  Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ., στο Δημαρχείο στο Γεράνι, θα πραγματοποιηθεί η Υπογραφή Σύμβασης  για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδού – Ανάπλαση πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Πλατανιά, Κοντομαρίου, Μάλεμε», προϋπολογισμού δημοπράτησης 3.810.000,00€, μεταξύ του Δήμου Πλατανιά  με του  αναδόχου του Έργου «Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ –ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007–2013», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κωδικός πράξης 457146, Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: Ε2558, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ25580055) και από Εθνικούς Πόρους.

Τελ. ενημέρωση 10/12/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)