Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Ορίζει

 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φραγκονικολάκη Αντώνιο του Νικολάου  εντεταλμένο σύμβουλο εντός της τρέχουσας δημοτικής  περιόδου, με θητεία από σήμερα 04-12-2014 έως 28-02-2017, αναθέτοντας του την εποπτεία, το συντονισμό και την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και συναφών δραστηριοτήτων.

Τελ. ενημέρωση 05/12/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)