Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου

Με αφορμή τις εξελίξεις στη πορεία εφαρμογής των διατλαντικών συμφωνιών, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική του Συνεδρίαση την Δευτέρα 21/11/2016, με ομοφωνία των παρόντων μελών του προχώρησε στην επικαιροποίηση της με αριθμ. 205/2016 Απόφασης του οργάνου περί ανακήρυξης του Δήμου Πλατανιά σε «TTIP-CETA-TISA Ελεύθερη Ζώνη» και στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά  αποφασίζει την ανακήρυξη του Δήμου Πλατανιά σε ΄΄TTIP-CETA-TISA Ελεύθερη Ζώνη΄΄, ο οποίος για την αποτροπή της οριστικοποίησης αυτής της συμφωνίας και των καταστροφικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της, αντιστέκεται σε τέτοιου είδους πολιτικές και στις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν στην κοινωνική ευημερία των πολιτών μικρών και μεσαίων οικονομικών εισοδημάτων και σε πολλούς τομείς που αφορούν την υγεία, το φυσικό περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή του τόπου, τα θεμελιωμένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τη διαφύλαξη των υφιστάμενων και τη δημιουργία  νέων θέσεων εργασίας.

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στους κ.κ. βουλευτές του νομού Χανίων

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                                 Αθανάσιος Περ. Χηνόπουλος

Τελ. ενημέρωση 30/11/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)