Σχεδιασμός Για Υλοποίηση Νέων Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Από Το Δήμο Πλατανιά & Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Τους Στο Υπουργείο Παιδείας

Με δεδομένη την επιτυχημένη υλοποίηση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης κατά την περίοδο 2013-2016 (α’ φάση) και το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή σ’ αυτά, ο Δήμος Πλατανιά προχωρά στο σχεδιασμό της νέας (β’) φάσης υλοποίησης προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του στη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», μέσω της οποίας πρόκειται να υλοποιηθούν εκ νέου προγράμματα επιμόρφωσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (ΚΔΒΜ), που οι Δήμοι ιδρύσαν βάσει του Ν.3879/2010.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ενέκρινε με την υπ. αριθμ. 381/2016 απόφαση του, την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την εκ νέου λειτουργία και χρηματοδότηση του ΚΔΒΜ του Δήμου Πλατανιά και την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων Εθνικής και τοπικής εμβέλειας και όρισε ως Υπεύθυνο Εκπρόσωπο του Δήμου Πλατανιά για το συντονισμό και υλοποίηση της ανωτέρω πράξης τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρή με αναπληρωτή αυτού τον κ. Νίκο Δασκαλάκη, Αντιδήμαρχο Πλατανιά.

 

Μετά το σχετικό αίτημα του Δήμου - που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα - αναμένεται η αξιολόγηση αυτού από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για την ένταξή του ΚΔΒΜ του Δήμου Πλατανιά στην ως άνω Πράξη.

 

Την πεποίθηση του ότι η αίτηση του Δήμου Πλατανιά θα τύχει θετικής αξιολόγησης - καθότι πλήρης και εμπεριστατωμένη - από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και ως εκ τούτου το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πλατανιά θα λειτουργήσει εκ νέου από την ερχόμενη χρονιά εξέφρασε, κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος στο ΔΣ, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος αναφέρθηκε στο θεσμό της Δια Βίου Μάθησης και στα σημαντικά οφέλη που υπήρξαν από την λειτουργία του ΚΔΒΜ του Δ. Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρα τη συμβολή της εν λόγω δομής στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «το ΚΔΒΜ του Δήμου μας, ήταν ένα από τα πλέον δραστήρια και δυναμικά σε επίπεδο χώρας υλοποιώντας τα τρία προηγούμενα χρόνια πάνω από 80 εκπαιδευτικά προγράμματα με τον αριθμό των ωφελουμένων πολιτών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τουλάχιστον ένα πρόγραμμα να ξεπερνά τα 800 άτομα».

 

Τελ. ενημέρωση 21/12/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)