Αναβάθμιση Γραμμής ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο Δήμο Πλατανιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Δήμο Πλατανιά, η αναβάθμιση της γραμμής ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τα 2 Mbps στα 6 Mbps.

Η αναβάθμιση αυτή - η οποία έγινε χωρίς κόστος για τον Δήμο Πλατανιά - αφορά τον κεντρικό κόμβο στο Δημαρχιακό κατάστημα στο Γεράνι και επιτεύχθηκε μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου κ. Γιάννη Μαλανδράκη προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ).

Η αναβάθμιση αυτή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση του δικτύου και την αύξηση της ταχύτητας στο διαδίκτυο, θα συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με διαδικτυακές εφαρμογές και κατά συνέπεια στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Για τη θετική έκβαση του ανωτέρω αιτήματος σημαντική ήταν η συμβολή του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργου Σταθάκη, τον οποίο ο Δήμαρχος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά.

Τέλος, σημειώνεται ότι η προσπάθεια για αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής και του βαθμού ευρυζωνικότητας του Δήμου Πλατανιά θα συνεχιστεί με την ένταξη όλων των κτιρίων του Δήμου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Τελ. ενημέρωση 27/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)