Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Πλατανιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εγκρίθηκε από το Σύμφωνο των Δημάρχων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Πλατανιά – σε συνέχεια της υπ. αρ. 213/2014 απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλιου - και με το οποίο προσδιορίζονταν με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο τόσο το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου όσο και οι δράσεις- έργα που απαιτείται να υλοποιηθούν έως το 2020 στα όρια του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20%, όπως προβλέπονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο έχει υπογράψει ήδη από το 2013 ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαλανδράκης.

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Πλατανιά εγκρίθηκε μετά τον αυστηρό έλεγχο των υπηρεσιών υποστήριξης του Συμφώνου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναλύουν το κάθε σχέδιο με βάση την ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων και αφού αξιολογήθηκαν τα 6 βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας που το ίδιο το Σύμφωνο θέτει. Με την έγκριση του ΣΔΑΕ, ο Δήμος Πλατανιά συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 3.444 ευρωπαϊκών πόλεων – όντας και ένας εκ των 52 Δήμων της Ελλάδας - που διαθέτουν εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο κ. Γιάννη Μαλανδράκη «η έγκριση του ΣΔΑΕ είναι πολύ σημαντική για το Δήμο του Πλατανιά καθώς αποτελεί ταυτόχρονα μια δέσμευση αλλά και ευκαιρία για το Δήμο να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο και να προετοιμαστεί έγκαιρα για την επόμενη γενιά χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία πλέον, η κυρίαρχη στόχευση αυτών θα αφορά την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας».

«Στο πλαίσιο αυτό επομένως, μέσω του εγκεκριμένου ΣΔΑΕ επιτυγχάνεται η κατ’ αρχήν “επιλεξιμότητα” του Δήμου για μια σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο την χρηματοδότηση έργων και που συμβάλλουν επαρκώς στην επίτευξη των δεσμεύσεων που απορρέουν από την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων» επισημαίνει ο Δήμαρχος Πλατανιά.

Το ΣΔΑΕ του Δήμου Πλατανιά βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων και είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική δ/νση: www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=6597&seap

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Το Σύμφωνο των Δημάρχων ( www.eumayors.eu ) είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.


Τελ. ενημέρωση 17/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)