Παράταση ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας διαπραγμάτευση

 

Σύμφωνα με το από 21080/29-9-2015 πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά  και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου  και του  Ν.Π.Δ.Δ.» για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμός: 66.868,08 ευρώ με ΦΠΑ , ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

 

Βάσει των σχετικών διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο  3 παρ .3 περ. β΄, γ΄  και δ΄ και 23  παρ.1 έως 3 του  Ειδικού Κανονισμού  Προμηθειών Ο.Τ.Α. ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)  και του άρθρου  2 παρ. 12 εδ. δ' και 13 του ν. 2285/1995, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση  μετά από διαπραγμάτευση.

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν  προσφορά  (ποσοστό έκπτωσης ή προσφερόμενη  τιμή , ανάλογα με το είδος ) μέχρι την Τετάρτη 11-11-2015.

Σας ενημερώνουμε  ότι  η διακήρυξη και το τεύχος τεχνικών  προδιαγραφών  βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias.gr. και στη διαδρομή : Αρχική σελίδα- Επίκαιρα - προκηρύξεις διαγωνισμοί.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Τελ. ενημέρωση 11/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)