Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το προσωρινό Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας βάση της δικαστικής απόφασης

217/2017 Πρωτοδικείου Χανίων στη συνεδρίασή του της 29-09-2017 αποφάσισε την

σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,

 την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.μ.

στην αίθουσα συνεδριάσεων στους Λάκκους του

Δήμου Πλατανιά, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

      Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι κ. κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην προαναφερθείσα έκτακτη

Γενική Συνέλευση, θα πρέπει απαραιτήτως να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του

Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ειδικότερα οι μέτοχοι θα πρέπει να προμηθευτούν τα εισιτήρια συμμετοχής στη Ε.Γ.Σ.  το

αργότερο 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της.

 Επίσης μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Ε.Γ. Σ. από άλλο πρόσωπο

ύστερα από απλή έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία.

Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει μετοχές δικές του και ξένες περισσότερες

από το 4% του μετοχικού κεφαλαίου.

 Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει

να καταθέσουν σχετική δήλωση στα γραφεία της Εταιρείας στην Τ.Κ. Λάκκων Δήμου

Πλατανιά το αργότερο μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2017.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί την πρώτη

φορά, ορίζεται Α΄ Επαναληπτική Ε.Γ.Σ. την 12 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή,

στον ίδιο τόπο και ώρα.

 Πληροφορίες για την έκδοση των εισιτηρίων στα Τηλ: 28213-41011, 6932456017, 6976860576, 6934010338.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Σολιδάκης Εμμανουήλ

Τελ. ενημέρωση 16/10/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)