Προσφορές για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας

 

Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Ν. 3850/ 2010 και του προγενέστερου Ν. 1568/1985, περί προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία δέχεται προσφορές για την σύναψη της σύμβασης  εργασίας με γιατρό ασφαλείας για το χρονικό διάστημα 2015-2016 (δεκαοχτώ μηνών).

Τελ. ενημέρωση 29/01/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)