Προκήρυξη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την Yλοποίηση Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους 2014-2015

 

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Πλατανιά

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωροµίσθια αποζηµίωση, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση Γενικών Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) µεγάλης διάρκειας - περιόδου 2014-2015, µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού


Τελ. ενημέρωση 21/03/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)