Αναβολή Δημοπρασίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού 85.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

 

      Σας ενημερώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή μετά από έκτακτη συνεδρίαση της, αποφάσισε με την υπ. Αρ. 486/2015 απόφασή της, για το ανωτέρω έργο του θέματος, για το οποίο είχε οριστεί προθεσμία παραλαβής  προσφορών η Τρίτη 21-07-2015, να αναβάλλει τον διαγωνισμό λόγω της τραπεζικής αργίας.

          Σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, η προϊσταμένη αρχή θα γνωστοποιήσει σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Τελ. ενημέρωση 20/07/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)