Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ  στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.


Μεταξύ των ειδικοτήτων που ζητούν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνονται των ξένων γλωσσών, πληροφορικής, φωτογραφίας, νοσηλευτών, αγροτικής οικονομίας, αργυροχρυσοχόων, αρτοποιίας, γεωπονίας, διακόσμησης, διατροφής, τουρισμού, μαγειρικής, λογοτεχνίας, λογιστικής, εικαστικών, κεραμικής, κοινωνιολογίας, φυσικής αγωγής κ.ά..

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν πρόταση για μόνο μία ειδικότητα και σε μόνο μία Περιφερειακή Ενότητα της επιλογής τους(π.χ Περιφερειακή Ενότητα Χανίων).


Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr


Η προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων σύμφωνα με την προκήρυξη ορίζεται από τις 17/07/2014 (ώρα 18:00) εώς την 01/08/2014 (ώρα 15:00) ενώ στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά τους(έως και 08/08/2014 ) εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στο αρμόδιο τμήμα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο :  www.inedivim.gr

Τελ. ενημέρωση 28/07/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)