Πρόσκληση Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

  Αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, ο Δήμος Πλατανιά, με έδρα το Γεράνι Ν. Χανίων, επιθυμεί να ενισχύσει τις δομές του με προσωπικό όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σχέση εργασίας μονίμου και  ΙΔΑΧ .

Προτεραιότητα θα δοθεί στην στελέχωση των παρακάτω θέσεων κατά κατηγορία &  κλάδο:

Α/Α

Κατηγορία & Κλάδου

Αριθμός Υπαλλήλων

1

ΠΕ ή ΤΕ  Διοικητικού -Οικονομικού

2

2

ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

3

ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων

1

4

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

1

5

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

1

6

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

7

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

1

8

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

2

 

  Υπενθυμίζουμε ότι δυνητικοί φορείς προέλευσης είναι οι  ΟΤΑ α' και β' βαθμού,  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, Κ.Ε.Δ.Ε, ΕΝ.Π.Ε., Ι.Τ.Α. και οι  Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι  η 29η Αυγούστου 2014.

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κυρία Σ.Ανδρεαδάκη στο τηλέφωνο 2821340016.

 

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Τελ. ενημέρωση 08/08/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)