Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 5/10/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, για την πραγματοποίηση συζήτησης αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Πλατανιά, δυνάμει των οριζομένων στις παραγράφους 5δ & 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τελ. ενημέρωση 06/10/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)