ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 8/08/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 8/08/2014

 

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου  προγράμματος δράσης 2014

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 2ο: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) Δήμου Πλατανιά στα πλαίσια υπογραφής του “Συμφώνου των Δημάρχων” 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της με αριθμ. 43/2014 Απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

 

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμ. 44/2014 Απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

 

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 45/2014 Απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

 

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 183/2014 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

 

Θέμα 7ο: Έγκριση της με αριθμ. 219/2014 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

 

Θέμα 8ο: Άσκηση ή μη δικαιώματος προαίρεσης (παράτασης) της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σάρωσης Δήμου Πλατανιά 2013 – 2014 για ένα ακόμη έτος  

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 9ο: Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ Μεσκλών 

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 10ο: Ψήφιση πίστωσης μετακίνησης αιρετού  

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 11ο: Αξιολόγηση προσωπικού σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Τελ. ενημέρωση 04/08/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)