Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου Πλατανιά    (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

 

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά, στην έδρα του Δήμου στο Γεράνι Χανίων στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ.,  ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΚΑΙ η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ.75/2011 εκλογή των εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ

Τελ. ενημέρωση 02/09/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)