Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών

 

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς , το πιστοποιητικό  χορηγείται  με:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς, το πιστοποιητικό  χορηγείται  με:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

Την δήλωση συμπληρώνει με τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενος.

 

 

Τελ. ενημέρωση 01/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)