Μεταδημότευση της συζύγου

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 5. Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών

 

 

  Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο

Τελ. ενημέρωση 09/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)