Μεταδημότευση Άγαμου

 

 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και στο Δημοτολόγιο για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία.
 2. Βεβαίωση από τη Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας για διετή τουλάχιστον κατοικία.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86 ότι είναι άγαμος.
 4. Αίτηση για μεταδημότευση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία).

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)