Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Πλατανιά

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο Πλατανιά με τα στοιχεία της διεύθυνσης
 5. Εκκαθαριστικό εφορίας

 

 

Έντυπο αίτησης

 

Τελ. ενημέρωση 09/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)