Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 3. Πρακτικό ορκωμοσίας
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
 6. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
 7. Για τους άνδρες, απόφαση Νομάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

 

 

Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο

Τελ. ενημέρωση 09/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)