Οδηγίες Διαχείρισης Λογαριασμών

Οι δυνατότητες που παρέχονται στους Δήμοτες μας περιγράφονται, παρακάτω. Ενημερωθείτε και αποφασίστε ποιο επίπεδο χρήστη, σας εξυπηρετεί περισσότερο.

 • Μηδενικό επίπεδο (Ανώνυμος επισκέπτης): αναφέρεται στη σελίδα όπως αυτή θα εμφανίζεται στο χρήστη στην πρώτη του επίσκεψη σε αυτήν. Ο επισκέπτης θα έχει δικαίωμα ανάγνωσης μόνο στο κομμάτι του Portal που είναι προσβάσιμο σε όλους, χωρίς να του παρέχεται οποιαδήποτε δυνατότητα παραμετροποίησης ή χρήσης κάποιας υπηρεσίας, πλην αυτών που απευθύνονται σε ανώνυμους χρήστες.
 • Πρώτο επίπεδο (Εγγεγραμμένος επισκέπτης-χρήστης): απαιτεί άνοιγμα λογαριασμού. Ο λογαριασμός αυτός θα ανοίγεται με την συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας με στοιχεία όπως ψευδώνυμο, κωδικός και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη διεύθυνση αυτή θα αποστέλλεται αυτόματα ένα URL το οποίο θα πρέπει να επιλέξει ο χρήστης για να επιβεβαιωθεί ο λογαριασμός του. Με το λογαριασμό αυτό ο χρήστης θα μπορεί να παραμετροποιήσει την εμφάνιση του portal και να έχει πρόσβαση σε απλές υπηρεσίες, όπως ειδικές ομάδες πολιτών, forum, μικροαιτήματα, ειδοποίηση μέσω email κτλ.
 • Δεύτερο επίπεδο (Εγγεγραμμένος πολίτης): εδώ θα εισέρχονται όσοι χρήστες του επιπέδου 1 επισκεφθούν το ειδικό γραφείο του Δήμου με τα απαραίτητα έγγραφα για την πιστοποίηση τους. Τα πραγματικά στοιχεία θα καταχωρούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο στο λογαριασμό του χρήστη, και ο λογαριασμός θα γίνει επιπέδου 2, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εισέλθει στο portal μόνο κρυπτογραφημένα. Με αυτό το λογαριασμό ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που απευθύνονται στο κοινό, που έχει να κάνει με προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Στην παρούσα φάση ο Δήμος Πλατανιά υποστηρίζει μόνον την παροχή υπηρεσιών Α΄ επιπέδου.
Πολύ σύντομα η παροχή υπηρεσιών Β’ επιπέδου θα παρέχετε σταδιακά στους χρήστες του Portal και θα ανακοινώνεται  στους Δημότες κάθε νέα υπηρεσία

Τελ. ενημέρωση 25/08/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)