Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες Κατοίκους Δήμου Πλατανιά

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται χωριστά από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.   

1) Αίτηση  (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)

2) Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού ή Ε1 για την απόδειξη της κατοικίας.

3)Ληξιαρχική πράξη γέννησης

4)Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνεται ότι:
         α. Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α .Κ
         β. είναι κάτοικος του Δήμου Πλατανιά
         γ. αν τελεί πρώτο  γάμο ή δεύτερο κ .λ. π  (Ο Δήμος χορηγεί υπεύθυνες δηλώσεις)

-Για ανήλικους (κάτω των 18 ετών )     : Χρειάζεται δικαστική απόφαση.
-Για τους διαζευγμένους                    : Ληξιαρχική πράξη γάμου  στην οποία να  αναφέρεται η λύση του γάμου από το Ληξιαρχείο του
                                                        τόπου τέλεσης του προηγούμενου γάμου.
- Για τους χήρους /ες                        : Ληξιαρχική πράξη θανάτου.


5)Δημόσια γνωστοποίηση του γάμου (άρθ.1369 Α .Κ ) σε μία τοπική εφημερίδα:
 Το κείμενο της Δημοσίευσης της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:
Ο........του..... και......της.....το γένος .........που γεννήθηκε ....και κατοικεί.........και η ........του....    και .....της.....το γένος   .........που   γεννήθηκε   ....και κατοικεί .......... πρόκειται να παντρευτούν  στο Δήμο ..............

6)Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)

7) Παράβολο αξίας  15 ευρώ.

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας , προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του.
Η άδεια εκδίδεται σε 7 εργάσιμες ημέρες και ισχύει για 6 μήνες.
Η τέλεση του πολιτικού γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όποιο Δήμο επιθυμεί.Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)