Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Δύο νέες διαβουλεύσεις

Σε συνεργασία με στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομίας διοργανώνουμε τις δυο παρακάτω διαβουλεύσεις:

1. Σχέδιο Νόμου για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων - http://www.opengov.gr/minenv/

2. Πρόταση Νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών - http://www.opengov.gr/ypoan/


Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 23,

Πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 23, με στόχο τον  συντονισμό των Γραμματειών που έχουν συναρμοδιότητα σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ.

Σύνδεσμος 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Προτάσεις για αυξημένη ενημέρωση και διαφάνεια από την Βουλή

Μετάδοση όλων των συνεδριάσεων της Βουλής (ολομέλεια και επιτροπές) ζωντανά και παράλληλα μέσω του διαδικτύου

Το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας), με ειδική άδεια και σε συνεργασία με την Βουλή έχει εγκαταστήσει στις εγκαταστάσεις του σταθμού ειδικό σύστημα ψηφιοποίησης του αναλογικού σήματος και ζωντανής ταυτόχρονης μετάδοσης στην μέγιστη ποιότητα που παράγει και μεταδίδει το κλειστό κύκλωμα στο κτίριο της Βουλής στα γραφεία των βουλευτών. Το σύστημα αυτό μπορεί να μεταδίδει ταυτόχρονα έως 8 κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης μέσω της οπτικής ίνας ΕΔΕΤ που συνδέει τη Βουλή με το ακαδημαϊκό – ερευνητικό δίκτυο της χώρας και μέσω αυτού με το παγκόσμιο ακαδημαϊκό-ερευνητικό δίκτυο καθώς και το Ιντερνετ.

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Εκκίνηση Διαβουλεύσεων opengov

Σήμερα βγήκε η πρώτη διαβούλευση του Opengov για το υπουργείο Εσωτερικών για τα κρατικά οχήματα !
http://www.opengov.gr/ypes/?p=620 

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Εγκατάσταση mail server για την αποστολή mail

Έγινε εγκατάσταση postfix mail server στον κεντρικό μας server για την χρήση ως αποστολέα μηνυμάτων και υπενθυμίσεων από τις εφαρμογές που τρέχουμε.


Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Δημιουργία υποδομής για site εκπροσώπου

Δημιούργησα έναν ακόμα virtual host για την φιλοξενία του site του εκπροσώπου της Κυβέρνησης.