Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα. Παράλληλα, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και από το Υπουργείο Οικονομικών (ΟΔΕ Διαύγεια).

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Αίτημα τεχνικής βοήθειας από το 199

Πριν από μερικές ημέρες στελέχη του 199 ΣΕΚΥΠΣ μας μετέφεραν το αίτημα παροχής τεχνικής βοήθειας ώστε να τους βοηθήσουμε στην παραμετροποίηση των εφαρμογών που είχαμε αναπτύξει πέρυσι για την προσωρινή ενίσχυσή τους. Μέχρι και σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί καμία δράση ενίσχυσης του έργου της δασοπυρόσβεσης με ΤΠΕ, οπότε είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η παραγωγική λειτουργία τουλάχιστον των εφαρμογών που υπάρχουν.  Περισσότερο από όλα τους ενδιαφέρει η εφαρμογή για τη διαχείριση των εναέριων μέσων της δασοπυρόσβεσης (ελικόπτερα/αεροπλάνα, δικά μας και ενοικιαζόμενα) η οποία γινόταν με σημειώσεις σε χαρτί και έχει ιδιαίτερη σημασία (επιχειρησιακή και οικονομική - λόγω των ενοικίων/καυσίμων που πληρώνουμε, ~80εκ/έτος).  Εκτιμώ πως δεν θα χρειαστούμε περισσότερο από πέντε ημέρες τρεις συνεργάτες, ενώ θα οργανώσουμε και πάλι εκπαιδευτικά σεμινάρια ώστε όλο το προσωπικό του 199 (24ωρες βάρδιες) να είναι σε καλή κατάσταση.

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Συμμετοχή στο ISA group - περίληψη για το 2011

H Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, συμμετέχει, από το 2010, στο Ευρωπαϊκό Προγράμματος ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations, http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm). Η συμμετοχή αυτή γίνεται μέσα απο τρεις ομάδες εργασίας: Trusted Information Exchange, Interoperability Architecture, Exchange of Best Practice. Το ISA αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, technical experts, και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύρια θέματα συζήτησης μέσα το 2011 περιλαμβάνουν την  στρατηγική σε θέματα αρχιτεκτονικής και διαλειτουργικότητας συστημάτων και υπηρεσιών "towards an interoperability architecture for e-government" στην Ελλάδα για τα οποία έγιναν συνεντεύξεις με φορείς πολιτικής. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών έχουν παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ακόλουθες εθνικές δράσεις:

1. Το έργο LGAF που διαθέτει μια αρχιτεκτονική υπόσταση του τύπου
"BPMS over SOA" (http://www.kedel.org/wiki/)
2. Η πολιτική της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr/) για διαλειτουργικότητα
(interoperability)
3. Η "ηλεκτρονική συνταγογράφηση" σε συνδυασμό με την πολιτική των ΦΚΑ
για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας
4. Η εμπειρία απο την πύλη υπηρεσιών ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr)
5. Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(http://www.e-gif.gov.gr)

Βασικός στόχος των εργασιών και της συμμετοχής μας είναι η αποτελεσματική υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και η συμβολή στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων.

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Δημιουργία αποθετηρίου κώδικα και εφαρμογής παρακολούθησης εργασιών

Δημιουργήθηκε αποθετήριο κώδικα GIT με σκοπό την απόθεση του κώδικα που παράγεται στην ομάδα Ηλ. Διακυβέρνησης και την συνεργασία μεταξύ των προγραμματιστών της ομάδας. Παράλληλα δημιουργήθηκε και διαλειτουργεί με το αποθετήριο κώδικα η εφαρμογή web project management και bug tracking Redmine με σκοπό την συνολική παρακολούθηση των project που παρακολουθεί και αναπτύσσει η ομάδα. 
Η υποδομή χρησιμοποιήται και από ευρύτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και συνεργάτες που συμμετέχουν στην υλοποίηση των διαφόρων project καθώς και από στελέχη της πολιτικής ηγεσίας για την λεπτομερή παρακολούθηση της πορείας των έργων. 
Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι διαβαθμισμένη.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Επιστολή για τους δασικούς χάρτες

Η πρόσφατη ανάρτηση των πρώτων δασικών χαρτών για τη χώρα στις περιοχές της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και του Μαραθώνα, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος, τη θωράκιση των δασών από αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην ΥγείαΗ αξιοποίηση υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών περιλαμβάνει τις εξής τρεις

διακριτές διαδικασίες/υπηρεσίες:

1. Τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) για την επιλογή των
προμηθευτών των ειδών

2. Τη σύσταση Ηλεκτρονικού Καταλόγου (e-Catalogue) των ειδών τα οποία θα
παραγγέλνονται ηλεκτρονικά, με πλήρη περιγραφή των προδιαγραφών τους,
προκειμένου να διευκολύνεται η επιλογή του επιθυμητού υλικού.

3. Τη διαδικασία ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των παραγγελιών (e-procurement)
των Νοσοκομείων / Κέντρων Υγείας και ειδικότερα την αλληλουχία ενεργειών:
καταχώρηση παραγγελίας από Νοσοκομείο – αποστολή στον προμηθευτή – αποδοχή
παραγγελίας από προμηθευτή – καταχώρηση αποστολής υλικών από προμηθευτή –
καταχώρηση παραλαβής υλικών από Νοσοκομείο. Η διανομή των υλικών θα μπορεί
να γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Νοσοκομείου.Σχετική Παρουσίαση για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία