Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Επιστολή για τους δασικούς χάρτες

Η πρόσφατη ανάρτηση των πρώτων δασικών χαρτών για τη χώρα στις περιοχές της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και του Μαραθώνα, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος, τη θωράκιση των δασών από αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τα προτεινόμενα όρια των δασών σε αυτές τις περιοχές μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ, της Κτηματολόγιο Α.Ε. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Οι υφιστάμενες μέθοδοι διάθεσης της πληροφορίας για τα όρια των δασών μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο, προσφέροντας επιπλέον τρόπους συμμετοχής, όσο και τρόπους συνδυαστικής ανάλυσης και επεξεργασίας των ορίων, από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Ειδικότερα, οι δασικοί χάρτες προσφέρονται από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Αττικής αποκλειστικά σε μορφότυπο pdf, με αποτέλεσμα οι δασικοί χάρτες να μην είναι επεξεργάσιμοι. Συνεπώς κάποιος πολίτης / μελετητής / ΜΚΟ δεν μπορεί να συνδυάσει την πληροφορία για τα δασικά όρια με άλλα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει. Αντίστοιχους περιορισμούς εμφανίζει και η υπηρεσία θέασης της Κτηματολόγιο Α.Ε., δημιουργώντας ανάλογα προβλήματα . 

Πιστεύουμε πως η πληροφόρηση των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και να φέρει άμεσα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, αν τα προσωρινά όρια των δασικών χαρτών διατεθούν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς περιορισμούς, τεχνικούς, νομικούς ή άλλους, σε κάθε ενδιαφερόμενο και σε μορφή επεξεργάσιμη από συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.

Η ελεύθερη διάθεση αυτών των γεωχωρικών δεδομένων επιβάλλεται από τον ίδιο το νόμο για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ν. 3882/2010) που αποτελεί αποτέλεσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΚΑ και μπορεί να υλοποιηθεί τεχνικά άμεσα και με μηδενικό κόστος μέσω της ανάρτησής των πρωτογενών δεδομένων στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ, στο geodata.gov.gr, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη διαδικτυακή υπηρεσία.

Η μη ανάρτηση των σχετικών δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή δεν εξυπηρετεί κανέναν ουσιαστικό στόχο και δυσχεραίνει αδικαιολόγητα τη δυνατότητα του πολίτη να επαναχρησιμοποιεί την πληροφορία και να ωφελείται ουσιαστικά από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΚΑ.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση τυχόν χρειαστείτε σχετικά με όποια νομική, τεχνική ή οργανωτική συνδρομή κρίνετε απαραίτητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου