Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΟΔΕ OGP - 4η Συνεδρίαση

H 4η  συνάντηση  της Ο.Δ.Ε για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/4/2012  , με βασικό αντικείμενο την παρουσίαση του Ελληνικού Πλαισίου Ανοικτής Διακυβέρνησης στο πρώτο  συνέδριο στη Βραζιλία.  Παράλληλα την ίδια μέρα, συζητήτηκαν μέθοδοι οργάνωσης για επόμενα βήματα  της δράσης  για να πετύχουμε τους σημαντικούς στόχους που έχουν τεθεί στο κείμενο του  Ελληνικού Πλαισίου Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Συνάντηση ομάδας εργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Στις 18/4/2012 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η ομάδα αντάλλαξε αρχικές απόψεις. Οι στόχοι αποκρυσταλλώνονται στα ακόλουθα.

 
Βραχυπρόθεσμα θα είναι:
- Η αποτύπωση των βασικών μητρώων(με πληροφορίες για την γραμμογράφηση και τα εκτιμώμενα μεγέθη τους.
- Η αποτύπωση προδιαγραφών για λεξικό ονομάτων/επίθετων και η δημιουργία οικογενειακών συγγενικών γραφημάτων από τις διαθέσιμες πηγές ταυτοποίησης (ΑΜΚΑ, εκλογικός κατάλογος κλπ).
- Η σχεδίαση αλγοριθμικού πλαισίου για την εκτίμηση ετήσιου εισοδήματος φυσικών πρόσωπων & ομάδων συσχετιζόμενων φυσικών πρόσωπων και συσχέτισης του με το δηλωθέν εισόδημα.

- Σύνταξη επιστολών
για να ζητηθεί πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία.

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

ΟΔΕ OGP - Υποβολή Ελληνικού Πλαισίου Δράσης στο OpenGovPartnership

Στις 10/04/2012 υπέβαλλε το τελικό κείμενο του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης (OGP Action Plan). Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης στο δικτυακό τόπο του OpenGovPartnership και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.opengovpartnership.org/countries/greece

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για την ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από δεδομένα του δημόσιου τομέα με στόχο την ανίχνευση κρυφών/αδήλωτων εισοδημάτων στο πλαίσιο καταπολέμησης φοροδιαφυγής/αποφυγής.

Απόφαση συγκρότησης της ΟΔΕ.

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΟΔΕ OGP - 3η συνεδρίαση


3η συνάντηση της Ο.Δ.Ε για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6/4/2012 9.00-10.00 στην αίθουσα 114, στον 1ο όροφο του ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), Πειραιώς 211, με βασικό αντικείμενο την οριστικοποίηση του κειμένου του OGP Action Plan.

Παράλληλα την ίδια μέρα, στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης που απευθύνθηκε στις ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντικείμενο την Εθνική Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη συνεργασία και συντονισμό όλων των ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή της.

Στην εκδήλωση εκ μέρους της ΟΔΕ η Σοφία Αναγνωστοπούλου, παρουσίασε  την Ομάδα OGP, τις δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης που έχουν ενταχθεί στην εθνική στρατηγική για ΤΠΕ και ΗΔ, το OGP και τις γενικές κατευθύνσεις του Action Plan.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΟΔΕ OGP - 2η Συνεδρίαση

Η 2η συνάντηση της Ο.Δ.Ε για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση , πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/3/2012, με βασικό αντικείμενο την παρουσίαση προσχεδίου του ελληνικού Πλαισίου Δράσης (OGP Action Plan) , την τοποθέτηση των μελών και τη συγκέντρωση των προτάσεων/σχολίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκαν ένα σύνολο δράσεων ανοικτής διακυβέρνησης, που ήδη γίνονται με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και εν κατακλείδι, τη σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίστηκε η πρώτη έκδοση των δράσεων όπως είναι :
 • Πρόγραμμα Δι@ύγεια
 • Hλ-διαβούλευση και προσκλήσεις στελέχωσης (OpenGov.gr)
 • GeoData
 • Startup Greece
 • Κυβερνητική Πύλη ΕΡΜΗΣ
 • Δράσεις Χρηματοδότησης Επενδύσεων για ΤΠΕ
 • Ανοικτή διάθεση Φορολογικών Στοιχείων
Η καταγραφή των δράσεων διαμοιράστηκε στα μέλη της Ομάδας ενώ παράλληλα συζητήθηκαν οι δεσμεύσεις της Χώρας για τις συγκεκριμένες καθώς και για νέες δράσεις. 

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΟΔΕ OGP - 1η Συνεδρίαση

Την Παρασκευή 23/3/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώση συνδερίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ανοικτή Διακυβέρνηση έχει ως σκοπό τη σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτητου Open Government Partnership (OGP) της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προσεκλήθη και συμμετείχε από τον περασμένο Ιούλιο σε σχετική προπαρασκευαστική συνάντηση. Επίσης έχει ήδη αποστείλει επιστολή με την οποία εκφράζειτην πρόθεσή της να συμμετέχει επίσημα στο Open Government Partnership. Η συμμετοχή της χώρας μας στο OGP συνεπάγεται την υποχρέωση να υποβάλουμε ένασχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση (στα μέσα Απριλίου 2012) καθώς επίσης και τη δέσμευση για ανεξάρτητες αναφορές για την πρόοδο που θα συντελείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καθορίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. Σύνταξη του Σχεδίου Δράσης με τις ακόλουθες κατηγορίες - ενότητες
  1. I. Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή πρέπει να αναφερθεί γιατί οι δράσεις για την ανοικτή διακυβέρνηση είναι σημαντικές για τη χώρα, να προσδιοριστούν ποιες είναι οι σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να  επιτευχθούν και γιατί.
  2. Έως τώρα προσπάθειες για την Αν. Διακυβέρνηση: Περιγράφονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες και επιτεύγματα έως σήμερα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημαντικές προσκλήσεις-στόχους
  3. Δεσμεύσεις OGP: Προσδιορίζονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις που πρόκειται  να αναλάβει η κυβέρνηση όσον αφορά στις επιλεγμένες προκλήσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να βασίζονται σε υφιστάμενες προσπάθειες, να  προσδιορίζουν νέα μέτρα που ολοκληρώνουν τρέχουσες μεταρρυθμίσεις, ή  δράσεις σε νέους τομείς της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 2. Ενέργειες Δημοσιότητας 
 3. Δικτυακός τόπος ενημέρωσης και συνεχούς Διαβούλευσης
 4. Προετοιμασία συμμετοχής στο OGP Annual Meeting