Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για την ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από δεδομένα του δημόσιου τομέα με στόχο την ανίχνευση κρυφών/αδήλωτων εισοδημάτων στο πλαίσιο καταπολέμησης φοροδιαφυγής/αποφυγής.

Απόφαση συγκρότησης της ΟΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου