Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Υλοποιήσαμε το ehealthforum.gov.gr!
Το ehealthforum.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της προώθησης, ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του διαλόγου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health).

Βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και η διαβούλευση για την παραγωγή ιδεών και λύσεων, έτσι ώστε η συνεισφορά όλων μας να λειτουργεί προς όφελος της βελτίωσης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε και δια-συνδέουμε τις ιδέες και τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει με τις καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, στόχος μας είναι η ανάδειξη και η καταγραφή χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν το χώρο της υγείας προτείνοντας ταυτόχρονα και βιώσιμες λύσεις αντιμετώπισης των.

Το ehealthforum.gov.gr φιλοδοξεί να συγκεράσει το όραμα, τις δεξιότητες και την εμπειρία των στελεχών και υπαλλήλων των Μονάδων Υγείας της χώρας μας με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν από τον μετασχηματισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια επιτρέπει την αυτοματοποίηση ορισμένων υπηρεσιών και διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, την επίσπευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της υγείας.

Διαβάστε την Απόφαση για το ehealthforum.gov.gr εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου