Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Παρεμβάσεις ΤΠΕ για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) σε θέματα δασοπυρόσβεσης

Έπειτα από συνάντηση συνεργατών της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 18/2/2010 με στελέχη του ΠΣ και του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, διαπιστώθηκαν μια σειρά από ελλείψεις του ΠΣ σε γεωχωρικά δεδομένα, ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες, με μεγάλη σημασία για το έργο της δασοπυρόσβεσης. Με σκοπό την καλύτερη επιχειρησιακή λειτουργία του ΠΣ για την αντιπυρική περίοδο του 2010, ξεκίνησε αμέσως η υλοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών παρεμβάσεων από συνεργάτες της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη συμβολή στελεχών του ΣΕΚΥΠΣ 199 και του Υπ. Προστασίας του Πολίτη. 
 
Στόχος της παρέμβασης ήταν η κάλυψη άμεσων αναγκών του ΠΣ, μέσω της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και υποδομών της ΔΔ και της αξιοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ. Ειδικότερα:
· Συγκεντρώθηκαν γεωχωρικά δεδομένα από όλη τη Δημόσια Διοίκηση που είναι αναγκαία για το έργο της δασοπυρόσβεσης. Τα δεδομένα διατέθηκαν δωρεάν, βάσει Μνημονίου Συνεργασίας για το διαμοιρασμό γεωχωρικών δεδομένων. Εξοικονομήθηκαν έτσι ~5 εκ. ευρώ.
· Τα γεωχωρικά δεδομένα οργανώθηκαν σε βάση δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ στο ΣΕΚΥΠΣ 199.
· Τα γεωχωρικά δεδομένα παρουσιάζονται στο 199 και σε κάθε χρήστη του ΠΣ μέσω του Google Earth. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε ΕΛ/ΛΑΚ σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για την επεξεργασία τους.
· Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την ηλεκτρονική δήλωση δασικής πυρκαγιάς από τις Περιφέρειες και τις περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Ο χρόνος από την τηλεφωνική δήλωση μιας πυρκαγιάς μέχρι την απεικόνισή της σε χάρτη μειώθηκε από 5 ώρες σε 2 λεπτά (εξάπλωση με σκοπό την παραγωγική λειτουργία στο τέλος του καλοκαιριού). Επιπλέον, σταδιακά διαθέτουμε τις ακριβείς θέσεις των πυρκαγιών.
· Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την αξιοποίηση εκτιμήσεων θέσης πυρκαγιών από δορυφόρους (hotspots) για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών.
· Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την καταγραφή του έργου των εναέριων μέσων ώστε η επιτελική και οικονομική παρακολούθηση του έργου τους να είναι άμεση.
· Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την παρακολούθηση της θέσης προσωπικού μέσω υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων (εκκρεμεί η διάθεση 20 κινητών από την ΚτΠ Α.Ε. για επιχειρησιακή αξιολόγηση).
· Δρομολογήθηκε η πλήρης κάλυψη των αναγκών του ΠΣ στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Η αποτίμηση των ωφελειών από την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εφαρμογών από το ΠΣ σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών είναι εξαιρετικά θετική, όπως δείχνουν και τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του έργου της δασοπυρόσβεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου